Hart Voor Katwijk; Samen naar een Katwijk / schuld om door te geven | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Algemene Beschouwingen 2019

Hart Voor Katwijk; Samen naar een Katwijk / schuld om door te geven

  Politiek

Door Gijsbert Schrijvers, fractievoorzitter HartVoorKatwijk

Wij zijn blij dat deze keer niet zo veel zaken in beton gegoten lijken te zitten. Er is meer overleg tussen de partijen en het college begint zowaar moderner te worden met de Facebook livestreams. Een goede ontwikkeling om de burger meer bij de politiek te betrekken. Toch lijken alle positieve dingen soms onder te sneeuwen door de keuzes die we als raad hebben gemaakt of in de aankomende tijd moeten gaan maken. HVK voelt dan ook een nieuwe 'Scherp aan de wind' opkomen.

HVK heeft het de vorige raadsperiode al gezegd en ook deze periode moeten we concluderen dat er te vaak voor Sinterklaas gespeeld wordt. Er sijpelt veel te veel geld weg, voornamelijk door onderzoekjes hier en daar. Laten we het cultuurcentrum eens als voorbeeld nemen. Hoeveel geld hebben we daar wel niet aan uitgegeven. Onderzoek na onderzoek.

In de vorige algemene beschouwingen constateerde HVK het al: de reserves van de gemeente worden te pas en te onpas aangesproken. Kijk alleen al naar wat er vanaf begin 2019 aan geld uit de Algemene reserves is onttrokken. Bijna 3 miljoen. In de begroting blijft het resultaat redelijk gelijk tot 2023. Wij vragen ons af of dat wel reëel is. We moeten hier echt anders mee omgaan. Ook als het gaat om garantstellingen. HVK wil dit een halt toeroepen.


Het is goed dat we nu anders gaan kijken naar het MIP. De nieuwe meetmethode waar HVK al jaren geleden op doelde, de SSK ramingen, lijken een beter beeld te geven op de kosten. Wel wil HVK meegeven zorgvuldig om te gaan met burger participatie. Participatie zet enorme druk op de wijzigingen in de MIP en de prijsstijgingen in de bouw. We hopen dat burgerparticipatie meegenomen kan worden in de SSK ramingen.

Daarnaast maken we ons ook dit jaar zorgen om de BSI. In 2018 vroegen we al het voordeel dat we hadden niet alleen terug te storten in de Algemene Reserves, maar ook in de BSI. Dit kon op geen steun rekenen. Toch zijn we van mening dat deze BSI van cruciaal belang is voor toekomstige voorstellen in de omgevingsvisie. Beetje mosterd na de maaltijd, maar we zijn blij dat er een voorstel komt om de opbrengsten van de verkoop van het vastgoed terug te laten stromen in de BSI.


We zijn als raad samen met het college verantwoordelijk voor een goed financieel beleid. Als we het geld niet hebben, KUNNEN we het ook niet uitgeven. Wij vinden dat we de gemeente zich als een zakelijke commerciële partij moet gaan gedragen. Als er geen geld is om te verbouwen, dan zal een bedrijf wachten tot het financieel beter gaat of bedenkt ideeën en activiteiten om nieuwe geldstromen aan te boren om het wel voor elkaar te krijgen.


Gemeentehuis verbouwen

Daarmee doelt HVK op de verbouwing van het gemeentehuis. Natuurlijk gaan we minder lasten krijgen door de huur van het Heerenhuys op te zeggen. Maar de kosten voor deze verbouwing hadden echt onnodig geweest als deze raad had geluisterd naar de voorstellen van HVK. Thuiswerken is de gouden standaard aan het worden. Veel gemeentes maar ook veel grote internationale bedrijven, maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheden. Deze mogelijkheden wilde het college niet onderzoeken en de raad zag hier ook niets in.

Nu de kosten voor de verbouwing opeens tegenvallen hoor je iedereen in dit huis schreeuwen. Een normale onderneming had deze keuzes nooit gemaakt.


De Afvalrace

De gemeenteraad is in de vorige raadsperiode al begonnen met een nieuw afvalbeleid. Onze inwoners moeten het afval beter gaan scheiden. Nu meer dan 2 jaar verder zien we nog steeds geen effectieve resultaten. De afvalstoffen heffing gaat omhoog met 7,4 procent. Dit komt voornamelijk door de landelijke heffing voor de verwerking van het grof vuil. Het afval inzamelen + horen we nergens meer en de gemeente lijkt op dit gebied eerder meer bezig met wat onderzoekjes in de wijken dan echte stappen te nemen.

De timing van de laatste proef in de wijken vindt HVK ook ronduit slecht. Wie heeft er verzonnen om een proef in de zomervakantie te houden? De cijfers zijn dan toch nooit representatief? Volgens HVK zijn er grote Quick Wins te maken. We noemen een aantal voorbeelden om het college op weg te helpen:De openingstijden van de milieustraat verruimen. Veel mensen zijn overdag aan het werk en in het weekend biedt de gemeente maar een klein tijdslot.

HVK zei het al eerder Mensen gaan pas scheiden als het ze wat op kan leveren. Waarom belonen we mensen niet met een korting op de afvalheffing als ze juist scheiden. Vorig jaar vroegen we de wethouder al te kijken naar het Big Belly systeem, wat reeds in Leiden een groot succes is en waarbij de vuilwagens enorm veel besparen op brandstof doordat ze minder hoeven te rijden. Nog steeds hebben we geen volmelders in de containers. Hoevaak ik geen berichten in Fixi voorbij zie komen over volle containers en afval naast de containers.


Vervoer

Dan het vervoer. Terwijl hier een aantal partijen zich druk maken over een nachtbus, lijken we het vervoer voor Ouderen en hulpbehoevenden te vergeten.

Het lijkt er met de nieuwe vervoerder nog slechter aan toe te gaan dan voorheen. Zeker als voorafgaand aan de gunning al bleek dat de nieuwe vervoerder niet aan de eisen kon voldoen. Hoe is dit in een samenwerkingsverband mogelijk?

Het is toch allerminst krom te noemen dat mensen die gebruik maken van bijzonder onderwijs elke dag op kosten van de gemeenschap met een taxi worden opgehaald en naar Gouda worden gereden omdat ze religieus onderwijs willen en dat de mindervalide mensen zo in de steek gelaten worden? En waarom Gouda, er is dichterbij huis ook voldoende bijzonder onderwijs.


Maatschappij en zorg

De algemene beschouwingen voelen soms aan als ' De Roast van het College'. Op sommige punten klopt dat misschien wel maar niet bij alles. Neem nu wethouder Van Starkenburg, een wethouder naar het Hart van HVK.

Zonder deze wethouder hadden we nooit grote stappen op gebied van LHBTi-emancipatie kunnen zetten.Deze wethouder is zichtbaar in de maatschappij. Voorzitter, ondanks de genoemde punten omtrent afval en leerlingen vervoer, worden we hier blij van. Deze wethouder komt uit het onderwijs, dus in die context heeft ze van ons wel een plakplaatje verdiend.


Infrastructuur

Waar we momenteel minder blij van worden, is de discussie omtrent de N206. Laten we het simpel houden zodat ook de mensen thuis het kunnen begrijpen. De provincie is eigenaar van de grond. Wij als gemeente niet. Wij kunnen ook niet bepalen wat een woningeigenaar met zijn achtertuin doet. De enige handvatten die we hebben zijn de toetsingen van de vergunningsaanvraag.

We zijn blij dat er gekeken kan worden naar alternatieven, maar laten we geen loze beloftes doen aan onze burgers. Nu lijkt het net of de gemeente Katwijk dit allemaal wel even kan tegenhouden. Dat is niet zo, en dat moeten we ook duidelijker communiceren.


Conclusie

De komende tijd heeft het college, maar ook de raad nog veel te doen. HVK heeft net al wat constructieve voorstellen gedaan. We moeten scherp blijven en bezuinigen. Dit betekent dan ook dat HVK er nog meer op toe gaat zien dat er geen onnodige voorstellen worden gedaan in de gemeenteraad.

Voorzitter, zoals de slogan zegt: We moeten naar een Katwijk om door te geven. Niet naar een schuld om door te geven. Maar als het vorige college van CDA , SGP en CU niet had gestrooid met geld, dan hebben we deze ellende niet gehad! Ik hoop dat de kiezer dat ook in het achterhoofd houdt bij de volgende verkiezingen. Wij houden ons aan onze eigen belofte, want HVK denkt wel aan uw portemonnee!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>