Afbeelding
Foto: pr

Bij ver- of nieuwbouw zelf regenwater vasthouden

Algemeen

De gemeenteraad staat helemaal achter de Verordening Stedelijk Afvalwater. Daarin worden perceeleigenaren verplicht om bij (ver)nieuwbouw hemelwater in principe vast te houden op eigen terrein. Alleen de VVD liet twee weken geleden in de raadsbijeenkomst weten tegen te gaan stemmen. ‘De gemeente komt regelrecht in je tuintje te staan om te zeggen wat je wel en niet mag doen terwijl je ozb betaalt’, vindt Leendert Hoek van de VVD.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Met de Verordening Stedelijk Afvalwater wil het college van burgemeester en wethouders regels stellen aan het lozen van stedelijk afvalwater op de riolering. Daarmee wordt ‘de impact van een veranderend klimaat op droogte en wateroverlast beperkt en de belasting op de openbare riolering geleidelijk aan teruggebracht’, staat in het collegevoorstel. ‘Ook wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit doordat het aantal overstorten zal afnemen en de overstortvolumes lager worden.’

Verplichting

Een van die regels is dat perceeleigenaren verplicht worden om bij (ver)nieuwbouw om minimaal 60 liter hemelwater per m2 vast te houden. Dat geldt dan alleen op het ‘verhard oppervlak van de nieuwbouw’. Simpelste voorbeeld is het aanschaffen van een grote regenton. Die regel gaat VVD Katwijk ver. Hoek: ‘We zeggen nee tegen de zoveelste regel. Alles wordt plat gereguleerd’. DURF is evenmin echt enthousiast, maar gaat wel akkoord. ‘Maar dit is niet de oplossing voor het probleem. Wel zien wij een positief effect van bewustwording’, stelt Eduard Schuurman.

Communicatie

De overige partijen scharen zich achter het voorstel vanwege het klimaat en de toenemende schaarste aan drinkwater. Alle partijen dringen er bij het college op aan om voor goede communicatie richting de bewoners te zorgen.

‘Communicatie is een herkenbaar punt’, erkent wethouder Jacco Knape. ‘Dat is nog niet helemaal uitgewerkt omdat we het eerst met u wilden bespreken.’

Knape stipt als communicatiemiddel de tuinklimaatcoach aan. Begin vorige week deed de gemeente op haar site een oproep voor tuinklimaatcoaches. Die moeten bewoners gaan helpen bij het vergroenen van tuintjes. ‘Meer beplanting en minder tegels in de tuin werkt verkoelend, leidt tot minder wateroverlast en is goed voor de biodiversiteit’, staat in dat bericht. 

De gemeente houdt op maandag 8 april van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis een informatieavond voor belangstellenden die als tuinklimaatcoach een handje willen helpen. 

‘Eind 2024 gaan we de inzet van tuinklimaatcoaches evalueren en kijken of we daarmee doorgaan’, aldus de wethouder.

Dit is een artikel uit De Katwijksche Post. Meer De Katwijksche Post? Neem een abonnement voor nog geen 5 euro per maand!

Uit de krant