Carin Tawfik over de motie van treurnis.
Carin Tawfik over de motie van treurnis. Foto: Marc Wonnink

Motie van treurnis vanwege SKA verworpen

Algemeen

De voltallige oppositie heeft donderdagavond een motie van treurnis ingediend tegen de burgemeester en de wethouders. De oppositie verwijt het college de informatievoorziening richting de gemeenteraad niet goed uit te hebben gevoerd. Een motie van treurnis is een zwaar politiek middel om ongenoegen te uitten.

Lees ook: SKA: Vertrouwen in politiek is weg.

Carin Tawfik van D66 spreekt van een gele kaart. ‘Het college moet gaan werken aan het actief herstellen van vertrouwen. Hoe kunnen wij anders onze rol als hoogste orgaan van deze gemeente invullen?’

De gemeenteraad is over de situatie rondom SKA pas woensdagmiddag geïnformeerd, omdat de pers eerst geïnformeerd zou moeten worden. ‘Het nalatig handelen van het college hebben we teruggezien in twee vormen. De houding richting een organisatie die zich al 30 jaar maximaal inzet, en nu koeltjes opzij wordt geschoven. De andere kant van het verhaal is de houding van het college naar de gemeenteraad. Die discussie willen we breder trekken. Meerdere malen is niet voldaan aan de informatieplicht aan de gemeenteraad. Het incident van woensdag is voor ons en vijf andere partijen de laatste druppel die de emmer deed overlopen.’

De burgemeester, als portefeuillehouder in dit dossier, had een lastige avond. De oppositie vond dat ook na alle kritiek de burgemeester niet goed genoeg heeft gereflecteerd. Daarom diende de partijen de motie alsnog in.

Op verzoek van de ChristenUnie kwam er een hoofdelijke stemming. De voltallige oppositie stemde voor de motie van treurnis. De voltallige coalitie van SGP, DURF, en ChristenUnie stemde tegen.

Uit de krant