Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Burgemeester Cornelis Visser samen met Wim van Kuivenhoven en partner Joke. | Foto: TvD</p>

Burgemeester Cornelis Visser samen met Wim van Kuivenhoven en partner Joke. | Foto: TvD

(Foto: )

Wim Kuivenhoven ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Cornelis Visser heeft dinsdagavond de versierselen opgespeld behorende bij de Koninklijke onderscheiding Lid van Oranje-Nassau bij Rijnsburger Wim Kuivenhoven. Wim kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange en enorme inzet voor de samenleving. 

Enigszins geëmotioneerd en verrast betrad Wim Kuivenhoven samen met de voorzitter van Rijnsburgse Boys het sponsorhome op Middelmors. Hij wist niet beter dan dat hij voor een vergadering kwam om over de financiën te spreken van de Flower Parade die hij onlangs met zijn afscheid had overgedragen. In de zaal hadden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen al plaatsgenomen, evenals een groot aantal vertegenwoordigers van de diverse betrokken verenigingen.

Burgemeester Visser roemde in zijn speech de kennis en bevlogenheid van het financiële geweten van de diverse organisaties. Zijn stipte administraties stemden vele besturen zeer gelukkig en menig jaar werd nauwkeurig en snel afgesloten. Hij was zo accuraat dat het erop leek dat de jaarcijfers meteen in januari al gereed waren. Daarnaast noemden alle organisaties waarin Wim Kuivenhoven actief was hem een bevlogen en aimabel mens. 

Hij was lid van Rijnsburgse Boys, wist in het eerste elftal het kampioenschap te behalen en maakte daarna jarenlang als administrateur deel uit van het bestuur van de Boys. Vanaf 1980 was Wim Kuivenhoven al actief als penningmeester van de Stichting Peuterspeelzaal De Dreumes in Rijnsburg. In 2004 trad hij toe als penningmeester van het bestuur van de Flower Parade. Als kwekerszoon wist hij naast de financiën veel van bloemen. Nu is hij de drijvende kracht achter de schooiwagen in het corso en begeleidt hij de collectanten, die tijdens het rijden van de stoet geld inzamelen. Daarnaast was Kuivenhoven jarenlang penningmeester van de fanclub van The New London Chorale en vrijwilliger bij het Kinderfonds Franniez. Naast de onderscheiding waren er uiteraard bloemen.

Na burgemeester richtte Marc Breugem namens het bestuur van de Flower Parade het woord tot de verraste en scheidende penningmeester. ‘Wij hebben bijzonder veel waardering voor wat jij voor ons corso hebt gedaan en hoe de organisatie nu financieel op de rails staat. Gelukkig blijf je nog als vrijwilliger bij ons betrokken.’ Na het officiële gedeelte werd Wim bedolven onder de felicitaties.