Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Marc Wonnink

Boskalis vraagt verlenging vergunning tijdelijke N206 aan

Aannemer Boskalis wil twee vergunningen verlengen om de tijdelijke N206 langer in gebruik te houden mochten zich er tegenvallers voordoen. De planning is nu dat de tijdelijke N206 in december buiten gebruik kan worden gesteld en verkeer over - tenminste één rijstrook per richting - de nieuwe N206 kan rijden.

Tegenvallers bij de uitvoering van het werk zijn niet uit te sluiten, daarom vraagt Boskalis uit voorzorg bij de gemeente Katwijk een verlenging aan van de vergunningen voor het gebruik van de tijdelijke N206. Als het nodig is, kan de weg dan wat langer gebruikt worden en blijft de regio bereikbaar tijdens een eventuele uitloop van de bouwwerkzaamheden. Boskalis dient de aanvraag nu in, vanwege de lange proceduretijd.

Planning
Volgens planning zijn in december de werkzaamheden aan de verdiepte ligging zover, dat verkeer op de nieuwe N206 kan rijden. De tijdelijke N206 kan op dat moment buiten gebruik worden gesteld en ontmanteld. Op die plek komt daarna een snelfietspad en een parkstrook.

Vergunningen
De vergunningen voor de tijdelijke N206 zijn verleend voor 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Door een procedure bij de Raad van State is de tijdelijke weg pas in augustus 2021 in gebruik genomen. Door die latere start zijn er nu geen marges voor tegenvallers.  Boskalis vraagt daarom nu uit voorzorg verlenging aan van de vergunningen voor de tijdelijke N206, tot 1 juli 2023.

Procedure
De aanvraag voor de verlenging van de vergunningen wordt behandeld door de gemeente Katwijk. Het betreft de verlenging van twee vergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206, één voor het westelijk deel één voor het oostelijk deel.