De gemeente zet flink in op een aardgasvrije wijk Kalkoven. | Foto: RD
De gemeente zet flink in op een aardgasvrije wijk Kalkoven. | Foto: RD Foto: RD

Lagere energieprijzen moeten bewoners verleiden tot warmtenet

Algemeen

Voor inwoners van de wijk Kalkoven in de Hoornes is een kostencalculator beschikbaar, waarmee uitgerekend kan worden wat een overschakeling op het warmtenet scheelt. Direct kwam vanuit de politieke partij DURF kritiek op de rekentool.

Door Marc Wonnink

De gemeente is van plan in de wijk Kalkoven een duurzaam warmtenet aan te leggen met warmte uit de Rijn. Door diverse subsidies is de aanleg voor bewoners vrijwel gratis, in plaats van 8.300 euro per woning. Dit geldt voor inwoners die voor 15 november vorig jaar hebben aangegeven mee te doen. ‘Woningeigenaren die zich na 15 november 2021 aanmelden, krijgen mogelijk een lagere eenmalige vergoeding van de aansluitkosten’, aldus de gemeente.

Met de kostencalculator is nu uit te rekenen wat het een gemiddeld huishouden gaat kosten als overgestapt wordt van aardgas naar het warmtenet. DURF uitte direct kritiek op de rekentool. In de calculator wordt namelijk gerekend met een gasprijs van 1,65 euro per m3. Gezien de afgelopen jaren een vrij hoog gemiddelde. Als gerekend wordt met 1,00 euro per m3, valt een warmtenet veel duurder uit.

De gemeente laat weten dat gekozen is voor 1.65 euro per m3 op basis van Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij zijn specialist in het vaststellen van prijzen rekening houdend met vele factoren.

De gemeente stelt verder dat de gasprijzen de komende jaren naar verwachting omhoog gaan. ‘De gunstige gasprijzen in de huidige contracten van bewoners zijn dan niet meer van toepassing.’
Tot slot laat de gemeente weten: ‘Verder zijn de aangegeven warmtetarieven de maximale warmtetarieven Kalkoven. Het is aannemelijk dat de tarieven lager zijn dan de warmteprijs in de rekentool, omdat prijs het belangrijkste selectie criterium is.’

In 2024 moeten de eerste woningen aangesloten worden op het warmtenet. In 2028 moeten alle woningen aangesloten zijn.

Uit de krant