Logo allesoverkatwijk.nl
<p>| Foto: Marc Wonnink</p>

| Foto: Marc Wonnink

(Foto: Marc Wonnink)

Commissie behandelt bestemmingsplan Valkenhorst

Op donderdag 20 januari is er tussen 19.30 en 0.00 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over bestemmingsplan Valkenhorst. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Om dat mogelijk te maken dient de raad een bestemmingsplan vast te stellen. Op het ontwerp zijn dertig zienswijzen ingediend. De zienswijzen over de overgang tussen de bebouwing en de groene zone in Wassenaar, de recreatiedruk in de duinen, stikstofneerslag en duurzaamheid hebben geleid tot aanscherpingen of nader onderzoek.

MeepratenDe gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het bestemmingsplan en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgenAanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.