Het voormalige zorgcomplex Salem aan de rand van de Katwijkse zuidduinen.
Het voormalige zorgcomplex Salem aan de rand van de Katwijkse zuidduinen. Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Spoedzoekers komende jaren in Salem

Algemeen

De Katwijkse zorgorganisatie DSV | verzorgd wonen heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd om 70 woonunits van het voormalig woonzorgcomplex Salem aan de Duindoornlaan in Katwijk aan Zee te gebruiken voor zogenoemde spoedzoekers.

Het voormalige verzorgingshuis Salem, naast sportcomplex Nieuw Zuid, staat sinds 2019 leeg en werd sindsdien nauwelijks meer gebruikt voor wonen. In dat jaar bleek dat de zorgorganisatie ook in grote financiële problemen verkeerde. Eind 2020 lukte het, door onder andere verkoop van het nieuwe woonzorgcomplex Parledam in Katwijk, om weer financieel gezond te zijn.

‘Het is belangrijk om eerst goede plannen te maken voor de nieuwbouw van Salem’, laat directeur-bestuurder Jan de Vries weten, die vorig jaar de leiding van de zorgorganisatie overnam. ‘Er wordt gewacht op de regiovisie die momenteel door het zorgkantoor en alle zorgorganisaties samen wordt gemaakt. En de gemeente is parallel daaraan een zorgvisie aan het opstellen. DSV wil deze visies meenemen in de bouwplannen voor Salem. De eerste contouren worden dit jaar nog verwacht. In 2022 wordt de bouw technisch voorbereid en niet eerder dan in de loop van 2023 is de start haalbaar. De bouw loopt dan door in het jaar 2024.’

Dringen op woningmarkt

In de woningmarkt is het dringen geblazen en DSV kan hier met het lege vastgoed een maatschappelijk bijdrage aan leveren, licht de Vries toe over de vergunningsaanvraag. 

Afgelopen juni is de korte vleugel van het gebouw in gebruik genomen door GGZ Rivierduinen. ‘De omgeving had vooraf zorgen over de doelgroep van GGZ, maar sinds de verhuizing verloopt de samenwerking goed. De andere vleugel staat grotendeels leeg. Daar wonen alleen vijf van de oorspronkelijke statushouders die bij DSV een leerwerktraject hebben gekregen.’

Voor het gebruik van de overige zeventig kamers is er de intentie om die voor bepaalde tijd te verhuren aan Divorce Housing. 

‘Dat is geen vijf jaar’, benadrukt De Vries. ‘Vijf jaar is slechts de formele termijn van de vergunning. Zodra de plannen voor nieuwbouw van Salem goedgekeurd zijn en de bouwer bekend is, wordt er gesloopt. Dat is hopelijk nog in de loop van 2023. In de komende tijd wordt het gebouw dan nuttig gebruikt en het levert ook een behoorlijk bedrag op. DSV kan elke euro goed gebruiken voor de nieuwbouw Salem. Het tijdelijk gebruik komt dus direct ten goede aan de nieuwe bewoners van de nieuwbouw. Het gaat hier om een bedrag van enkele tonnen per partij per jaar.’

Met Divorce Housing zijn er nog gesprekken om te kijken of lokale bewoners voorrang kunnen krijgen. DSV gebruikt het gebouw overigens zelf ook nog voor opleidingen.

Bijeenkomst

Er staat een bijeenkomst gepland voor de omwonenden, omdat DSV het belangrijk vindt dat er een goede samenwerking is tussen de bewoners en GGZ Rivierduinen en Divorce Housing. ‘Dat is ook belangrijk als DSV later in gesprek zal gaan over concrete nieuwbouwplannen. Tot die tijd is het belangrijk om de omgeving netjes en bewoonbaar te houden.’

Tijdelijke huisvesting

In afwachting van de nieuwbouw Salem verblijven de bewoners daarvan in de tijdelijke huisvesting in Rijnsburg. Bouwkundig is deze locatie goed genoeg om nog een aantal jaren in gebruik te houden, aldus De Vries. ‘DSV heeft daarom een omgevingsvergunning aangevraagd om langer te mogen blijven op deze mooie locatie aan het water. De vergunning loopt namelijk eind 2022 af.’

Uit de krant