Afbeelding

CDA roept op om kerkklokken te luiden met Oud & Nieuw

Algemeen

Normaal gaat iedereen om twaalf uur ’s nachts naar buiten en barst het feest los. Dit jaar niet. Het kan niet zo zijn dat het nieuwe jaar in alle stilte begint, dacht het CDA. Wat wél kan

Fractievoorzitter Barend Tensen eindigde zijn Algemene Beschouwingen (begrotingsdebat) daarom met de oproep om op slag van Nieuwjaar, om 0.00 uur, de kerklokken te luiden. “We houden er niet van om te zeggen wat er allemaal niet kan, laten we vooral kijken wat wèl kan. Het kost niets en het effect is niet in waarde uit te drukken. Hoe mooi zou het zijn als we dan allemaal eventjes de straat opgaan, om samen op veilige afstand te toasten op een goed jaar?” Het CDA ontving al meerdere enthousiaste reacties van vertegenwoordigers van de kerk, maar ook van andere afdelingen in de regio.

Nieuw begin
Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. Kerkklokken worden ook gezien als teken van hoop. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

Algemene Beschouwingen
Het CDA heeft in het begrotingsdebat ingezet op solidariteit tussen generaties. Bezuinigen waar mogelijk, maatschappelijke functies behouden waar nodig. Tensen: “Met die insteek hebben we meer balans in de bezuinigingsoperatie willen aanbrengen. We gaan náást de jongeren, ouderen en zwakkeren staan. Verantwoord bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en op wegenonderhoud is een keuze die beter bij ons past.”

Verantwoord bezuinigen
Daarmee werd o.a. de bijzondere bijstand, financiële steun voor jeugd en jongerenwerk, ontmoeten in de wijk en het mantelzorgcompliment intact gehouden. Dit alles in samenwerking met meerdere partijen: PvdA, Fractie Smits, GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie, D66 en KiesKatwijk. Tensen: “Ontzettend mooi dat verschillende partijen elkaar in moeilijke tijden weten te vinden.” Het CDA deed tegelijkertijd een appèl om meer naar het eigen netwerk te kijken voor hulp en ons rijke verenigingsleven sterker in te zetten om langdurige zorgvragen - de aanleiding van deze bezuinigingen - te beperken.

Uit de krant

Uit de krant