Logo allesoverkatwijk.nl
| Foto: RD
| Foto: RD (Foto: RD)

Weinig kansen voor tijdelijke woningen

Binnen de gemeente Katwijk zijn er maar weinig locaties beschikbaar voor ‘het realiseren van flexbouw voor de duur van tien tot vijftien jaar’. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In die brief legt burgemeester Cornelis Visser uit, wat er gebeurd is met de motie ‘tijdelijke woningen’.

De gemeenteraad nam vorig jaar november tijdens de Algemene Beschouwingen een motie aan over het ‘creëren van tijdelijke woningen’ in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden en op ‘niet bebouwde ruimte’, zoals voormalig vliegkamp Valkenburg.

Met die motie vroeg een meerderheid van de raad aandacht voor meer betaalbare woningen en tijdelijke woonoplossingen voor onder meer jongeren en alleenstaanden.

De prioriteit van het college ‘blijft primair gericht op het realiseren van permanente woningbouwplannen’, schrijft Visser. Daarmee wil hij woningbouwplannen versnellen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

De burgemeester wijst er daarnaast op, dat de grootste kansen voor tijdelijke woningen bij ontwikkelaars en grondeigenaar liggen. Maar die zijn terughoudend. Tijdelijke woningbouw betekent, dat een locatie niet beschikbaar is voor permanente ontwikkeling en dat is, aldus de burgemeester, geen aantrekkelijke optie.

Meer in De Katwijksche Post van deze week.