Logo allesoverkatwijk.nl
Impressie van het nieuwe fietspad langs de zuidduinen. | Visualisatie: gemeente Katwijk
Impressie van het nieuwe fietspad langs de zuidduinen. | Visualisatie: gemeente Katwijk (Foto: Visualisatie: Gemeente Katwijk)

Zandhagedis mag wijken voor fietspad

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft in het kader van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor de aanleg van het fietspad en voetpad tussen Cantineweg, Westerbaan en Laan van Nieuw Zuid te Katwijk.

Daarvoor is het volgens die beschikking toegestaan om de rugstreeppad en zandhagedis ‘opzettelijk te vangen en verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen’.

Die ontheffing is nodig om de aanleg van het fiets- en wandelpad mogelijk te maken. Het fietspad maakt onderdeel uit van de fietsverbinding Leiden - Katwijk aan Zee en komt vlak langs het Natura 2000-gebied Meijendel-Berkheide te liggen. Naast het fietspad komt een voetpad.