Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: RD

Economie071 verwacht nog twee jaar crisis

Economie071 verwacht nog twee jaar crisis in de groot Leidse regio, maar 'kan door haar bijzondere kennisprofiel sterker uit de crisis komen.' Dit blijkt uit de tweede rapportage van de coronacrisis die Bureau Blaauwberg heeft gemaakt in opdracht van Economie071.

De Leidse regio heeft de lockdown economisch redelijk doorstaan. Regionaal heeft 19.8 procent van alle bedrijven met personeel gebruik gemaakt van looncompensatie via de NOW. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 23.5 procent. De toename van het aantal WW-uitkeringen is nog beperkt.

Een volledig economisch herstel dient zich volgens de onderzoekers pas aan wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Een reële horizon is twee jaar. Een vaccin kan dat proces versnellen. Massaliteit en uitgebreide mobiliteit blijven in die periode een ‘no go’, aldus Bureau Blaauwberg. De economie blijft in die periode gemankeerd.

De Leidse regio, zo constateren de onderzoekers, heeft een aanmerkelijk voordeel om in en na die tweejaarsperiode dynamiek te behouden. Het toonaangevende medische cluster, het onderwijs en de kennisinstellingen oefenen een blijvende aantrekkingskracht uit op jong talent. De uitdaging voor de Leidse regio is om deze kip met de gouden eieren te blijven koesteren, en de komst van jonge mensen naar stad en regio blijvend te stimuleren. De crisis kan nog wel eens nadelige effecten hebben voor de regiogemeenten rondom Leiden, waarschuwen de onderzoekers. Met de toenemende gewenning aan digitaal thuiswerken vervalt de noodzaak om op pendelafstand van het werk te wonen. Kwalitatief sterke woonmilieus op flinke afstand – Veluwe, Drenthe, Friesland – kunnen zich bij de kritische woonconsument in de kijker gaan spelen, aldus bureau Blaauwberg.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!