Wethouder Sonny Spek samen met de leerlingen die het Babbelkompas hebben ontwikkeld, één leerling kon er helaas niet bij zijn. | Foto: JvdO
Wethouder Sonny Spek samen met de leerlingen die het Babbelkompas hebben ontwikkeld, één leerling kon er helaas niet bij zijn. | Foto: JvdO Foto: Jonah van den Oever

Aandacht voor mentale weerbaarheid: ‘Hulp zoeken is geen zwakte, maar een teken van kracht’

Algemeen

De gemeente Katwijk besteedt in de maand mei en juni extra aandacht aan mentale weerbaarheid. Het doel is het doorbreken van het stigma rondom mentale gezondheid. ‘We willen een cultuurverandering bereiken waarbij men echt meer met elkaar in gesprek gaat over mentale gezondheid’, vertelt wethouder Sonny Spek.

Door Jonah van den Oever

De campagne moet benadrukken dat het normaal is om emotionele uitdagingen te ervaren en dat het zoeken naar hulp of ondersteuning een teken van kracht is, geen zwakte. ‘Praten over hoe je je voelt wordt vaak als aanstellen gezien, maar in feite is het enorm dapper’, aldus Spek.

Campagne

Tijdens de campagne worden op diverse openbare bankjes nieuwe 113-bordjes geplaatst, een herinnering dat er altijd hulp beschikbaar is en dat niemand alleen hoeft te lijden in stilte. Daarnaast wordt er een fietsroute georganiseerd door Stichting We Zien Mekaar. Ook wordt het beeld ‘Stille Strijd’ tijdelijk geplaatst op de Boulevard. Het beeld benadrukt de realiteit dat veel mensen, ondanks hun uiterlijke glimlach, innerlijk worstelen met mentale gezondheidsproblemen. Ten slotte wordt Shitzooi 3.0 gelanceerd op de middelbare scholen. Hierbij leren jongeren middels een interactieve video dat keuzes maken directe impact heeft. Het thema dit keer is ‘mentale gezondheid.’

Onderzoek

Dat het bespreekbaar maken van mentale gezondheid niet makkelijk is, hebben de Pieter Groen leerlingen Silvester van der Bent, Amelie Schram, Ruby Meijvogel en Fleur Meijvogel ontdekt. Zij hebben in hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar in de gemeente Katwijk. Hieruit bleek dat velen van hen kampen met somberheid en depressieve gedachtes.

Psycholoog

De jongeren zijn ook in gesprek gegaan met een psycholoog en twee coaches die mentale hulp bieden. Uit deze gesprekken bleek dat van de vijftig docenten, er maar twee of drie kunnen zien hoe het echt met een leerling gaat. 

De docenten kunnen volgens de psycholoog de jongeren het laatste zetje geven om hulp te zoeken. ‘Daarom is het zo belangrijk dat er in de klas aandacht aan mentale gezondheid besteedt wordt’, aldus een van de leerlingen. Ook vertelde een van de coaches dat sport zeer positieve effecten heeft op de mentale gezondheid.

Drempel

Uit het profielwerkstuk bleek ook dat er te weinig gepraat wordt over mentale gezondheid. ‘Op school hebben we weinig 1 op 1 gesprekken met de mentor. En als we die dan hebben, gaat het over cijfers, niet over hoe we ons voelen’, vertelt een van de leerlingen. Ook wordt de drempel om hulp te vragen vaak als hoog ervaren, was een van de conclusies. ‘Jongeren voelen zich vaak niet gezien. Als je vertelt dat het niet goed gaat, wordt je vaak als een aansteller gezien. Hierdoor wordt de drempel om hulp te zoeken alleen maar hoger’, aldus een van de leerlingen.

Thuis

Een van de conclusies was ook dat er thuis weinig over mentale gezondheid gepraat wordt. ‘Ouders hebben vaak weinig begrip voor de mentale gezondheid van jongeren. Hierdoor voelen ze zich onbegrepen en vaak wordt er ook gezegd dat ze zich niet zo moeten aanstellen. Die mening heeft invloed op jongeren’, vertelt een van de leerlingen. Om thuis en op school op een mooie, laagdrempelige manier openheid te bieden en het gesprek te openen, hebben de leerlingen het Babbelkompas ontwikkeld. Dat is een pot met vragen waarbij het gesprek over mentale gezondheid op gang wordt gezet.

Bewust

De leerlingen zijn, na het maken van het profielwerkstuk, meer bewust geworden over mentale gezondheid. ‘We hebben het in mijn vriendengroep nooit echt over mentale gezondheid. Dat zou eigenlijk anders moeten’, vertelt een van de leerlingen.

Aandacht

‘Als college vinden we het belangrijk om meer aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van jongeren’, vertelt Spek. ‘1 op de 8 jongeren krijgt jeugdhulp en dat neemt alleen maar toe. Daarom is het zo belangrijk dat we er als gemeente aandacht aan besteden.’ Spek vertelt dat hulp accepteren ontzettend belangrijk is. ‘Vaak wordt er nog gedacht dat als jongeren niet over hun mentale gezondheid praten, er niets aan de hand is. Maar weldegelijk kampen vele jongeren met sombere en depressieve gevoelens, zonder erover te praten. Ze voelen de druk van de tijd. Juist door erover te praten openen zij de weg naar hulp. En dat is ontzettend belangrijk. Het zoeken naar hulp is namelijk geen zwakte, maar een teken van kracht.’ 

Uit de krant