Vanuit de Bollenstreek was er een grote hulpvraag, waarna De Brug besloot een polikliniek in Lisse te openen. | Foto: JvdO
Vanuit de Bollenstreek was er een grote hulpvraag, waarna De Brug besloot een polikliniek in Lisse te openen. | Foto: JvdO Foto: JvdO

De Brug krijgt nog eens 35.000 euro voor zorgmijders

Algemeen

Voor zorgmijders, mensen die niet zelf de stap naar hulp zetten, is ook dit jaar 35.000 euro vrijgemaakt. Met de gemeentelijke subsidie gaat Stichting de Brug bij mensen langs met een warme maaltijd, om ze zo tijdens een gesprek te bewegen richting hulp. Bij inwoners die zorg mijden, gaat het vaak om meerdere problemen, zo stelt het college van burgemeester en wethouders.

‘Zij hebben vaak een opeenstapeling van problemen op sociaal-maatschappelijk, lichamelijk of psychisch vlak, maar zetten niet uit zichzelf de stap naar hulp. Dit kan onder andere voortkomen uit angst voor eventuele gevolgen, de weg niet kennen in het zorglandschap of ontkenning van de problematiek. Het zorgmijdende gedrag zorgt ervoor dat deze problemen niet aangepakt worden en verergeren: hierbij kan gedacht worden aan schulden, vereenzaming of vervuiling.’ 

Met de laagdrempelige bezoekjes wordt gepoogd om inwoners naar hulp of ondersteuning te begeleiden.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Laagdrempelige hulp aan zorgmijders’ aangenomen. Daarin is afgesproken dat Stichting de Brug voor dit project in 2023 35.000 euro zou ontvangen. In het amendement stond ook opgenomen dat indien uit evaluatie zou blijken dat er goede resultaten werden behaald met het project, de subsidie ook voor 2024 zou worden verlengd.

In de eerste negen maanden van 2023 heeft de Brug 49 kwetsbare personen bezocht. Van deze groep zijn 22 mensen uitgestroomd, of omdat zij geen zorgbehoefte (meer) hadden, of omdat zij zijn doorgestroomd naar zorg van De Brug.

De subsidie van 35.000 euro geldt alleen nog voor 2024.

Uit de krant