Afbeelding
Foto: pr

Gemeenteraad behandelt op 16 mei voorrangsituatie op rotondes en subsidieregeling

Algemeen

Op 16 mei debatteert de commissie weer over de voorrangsituatie op rotondes. De commissie overlegt verder over de subsidieregeling voor de maatschappelijke agenda en over de jaarstukken en de begrotingen van de regionale samenwerkingsverbanden. Bezoekers zijn welkom bij alle openbare vergaderingen; deze worden ook live uitgezonden.

Debat

Om 19.45 uur overlegt de raadscommissie met het college over de subsidieregeling voor de maatschappelijke agenda. De gemeente verstrekt subsidies om maatschappelijke doelstellingen te bereiken op het gebied van leefbare wijken, gezondheid, opgroeien en ontwikkelen. Het college heeft de regels die gelden bij het aanvragen, verstrekken en verantwoorden van deze subsidiegelden vernieuwd. Zo wordt de aanvraag van subsidies onder de € 25.000 eenvoudiger en is er een mogelijkheid om tussentijds subsidieaanvragen tot € 10.000 te doen. Ook kent de nieuwe subsidieregeling minder verplichte verantwoording.Tussen 20.30 en 22.00 uur is er een oordeelsvormende sessie over de jaarstukken en de begrotingen van de regionale samenwerkingsverbanden. 

De gemeente werkt voor een veelheid aan taken in de regio samen met andere gemeenten in 8 gemeenschappelijke regelingen. De financiële bijdrage aan deze samenwerkingsverbanden bedraagt in 2024 € 20,3 miljoen, circa 8,6% van de totale begroting van de gemeente.Om 20.30 uur begint een debat over de voorrangsituatie van fietsers op rotondes, als vervolg op het debat van 18 april. In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom. Hiermee wijkt Katwijk af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het in voorrang brengen van fietsers op rotondes.

Uit de krant