Logo allesoverkatwijk.nl
De oude begraafplaats aan de Zuidstraat. | Foto: pr
De oude begraafplaats aan de Zuidstraat. | Foto: pr (Foto: pr)

Beheerder begraafplaatsen op zoek naar families

De beheerder van de begraafplaatsen aan de Parklaan en aan de Zuidstraat zoekt contact met rechthebbenden en contactpersonen van vele tientallen graven. Bij het updaten en automatiseren van de administratie bleken in de loop der jaren vele namen en adressen niet meer te achterhalen. Reden om daar aandacht aan te besteden.

De beheerder van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan en de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat, de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, heeft zich tot taak gesteld weer contact te krijgen met de uit beeld geraakte rechthebbenden, familieleden of contactpersonen inzake de grafrechten van vele tientallen graven. Door allerlei omstandigheden zoals verhuizing of overlijden van contactpersonen, waarbij de overdracht van de grafrechten niet doorgegeven is, is het contact volledig verdwenen. Dat is in heel veel gevallen gebeurd, vaak niet met opzet, maar door nonchalance of door onbekendheid met de materie.

Lijsten met grafnummers
Met ingang van 26 juni 2020 zal de Stichting Beheer Begraafplaatsen lijsten met de betreffende grafnummers publiceren bij de ingang van de begraafplaatsen. Deze lijsten zullen ook geplaatst worden op de website “hervormdkatwijk.nl” onder kopje ‘overig/begraafplaatsen/nieuws”. Elk graf heeft een eigen nummer dat bekend moet zijn bij de familie, misschien in een vergeten map of in een onderste lade. De Stichting hoopt dat deze families dit willen nakijken en willen vergelijken met de gepubliceerde lijsten. Mochten deze nummers overeenkomen, dan is het verzoek zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het e-mailadres Begraafplaatsen@hervormdegemeentekatwijk.nl

Bordjes op het graf
Ook zullen op de betreffende graven of grafmonumenten bordjes geplaatst worden met het verzoek contact op te nemen. Op deze manier en door persberichten in kerkbodes en plaatselijke pers hoopt de Stichting aandacht te krijgen voor dit probleem.
Indien al deze pogingen niet slagen en er geen contact gelegd kan worden zal conform het reglement (art. 25, ook te vinden op de website) het graf aan het eind van de graftermijn vervallen aan de Stichting. Op niet al te lange termijn zal dan moeten worden overgegaan tot ruiming. De beherende stichting doet er alles aan om het niet zover te laten komen, dat zonder overleg met de rechthebbenden of zonder medeweten van de families de graven geruimd gaan worden. Daarom worden allen, die zich aangesproken weten, opgeroepen zich te melden, bij voorkeur via het e-mailadres. Als het niet anders kan, mag het ook telefonisch (071-4012380), persoonlijk of schriftelijk (Kerkelijk Bureau, Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk).