Afbeelding

Katwijk wacht half jaar overlast door renovatie Koningin Julianabrug

Algemeen

De Koningin Julianabrug gaat van 1 september 2020 tot en met medio maart 2021 dicht voor renovatie. Dat heeft het gemeentebestuur bekend gemaakt. Om het verkeer in Katwijk door te laten stromen, komt de gemeente met een heel pakket aan verkeersmaatregelen. Opmerkelijk, een voetgangerspontje – eerder afgeschoten na vragen van DURF – gaat er toch komen.
Fietsers, automobilisten, bussen en vrachtverkeer moet allemaal omrijden. Zonder verregaande maatregelen zal Katwijk Centrum vastlopen; tijdens de spits staat dan met name het gebied rond de Binnensluis volledig vast. Dit moet uiteraard zoveel mogelijk voorkomen worden. Die klus is niet mals. Ver buiten de gemeentegrenzen komen al borden te staan en voor het busverkeer komen tijdelijke haltes.

Pontje
Door het sluiten van de Koningin Julianabrug vervalt ook de oversteek voor voetgangers. Voor deze voetgangers wordt in de nabijheid van de Koningin Julianabrug een veerpont ingezet. Deze beschikt over een volwaardige aanmeergelegenheid geschikt voor mindervaliden en kinderwagens. De veerpont wordt van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur ingezet. Fietsers zijn niet welkom.

Fietsers
De omrijdtijd voor fietsers via de Binnensluis is ongeveer 7 minuten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Industrieweg – Rijnmond, Binnensluis en Hoorneslaan en vice versa. De gemeente neemt maatregelen om fietsveiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld knipperbollen en aanpassen van de voorrangssituatie.

Busverkeer
Arriva heeft omleidingsroutes voor bussen 30, 39 en 385 ingesteld. R-net gaat rijden vanaf 13 december op beide routes vanaf Leiden naar de Zeeboulevard en Noordwijk (ESA/Estec). Wel zal de bus op de noordelijke route tot medio maart 2021 omrijden via de N206 en de Hoorneslaan in plaats van over de Koningin Julianabrug.

M aatregelen Autoverkeer lokaal:
Er zijn tien maatregelen om verkeer om te leiden tijdens deze periode waarin de Koningin Julianabrug is afgesloten:

1. Binnensluis
Op de Binnensluis wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor alle verkeer van zuid naar noord. Lijnbus en hulpdiensten worden toegelaten in de andere richting.

Vergunningshouders worden middels kentekenregistratie doorgelaten. Voorbeelden van vergunninghouders zijn huisarts, verloskundige en vrijwilligers van de brandweer.

2. Buitensluis
De Buitensluis wordt afgesloten voor alle autoverkeer.

3. Hoorneslaan
Op diverse plaatsen wordt de regeling van de verkeerslichten aangepast naar de tijdelijke situatie. Belangrijkste voorbeeld is de kruising Hoorneslaan – Biltlaan.

4. Aansluiting N206 – Hoorneslaan
Op de aansluiting Hoorneslaan – N206 worden tijdelijke stoplichten geplaatst.

5. Aansluiting N206 – N449
Voor de 2 rotondes in Noordwijk waar de N449 aansluit op de N206 wordt, in overleg met de gemeente Noordwijk, nog gekeken naar verbeteringen in de doorstroming.

6. Westerbaan
Op een nog nader te bepalen gedeelte van de Westerbaan wordt als onderdeel van het totale pakket verkeersmaatregelen ook een éénrichtings-situatie ingesteld, met dezelfde uitzonderingen als op de Binnensluis.

7. Koningin Julianalaan
Op de Koningin Julianalaan, tussen de Nachtegaallaan en Bosplein wordt de voorrangssituatie aangepast en worden diverse parkeerverboden geplaatst. Dezelfde maatregel wordt al ingezet bij de werkzaamheden aan de Zeeweg in juni 2020.

8. Tunneltje Nieuwe Duinweg
Om sluipverkeer te voorkomen wordt in de wijk in ieder geval het tunneltje Nieuwe Duinweg, onder de N206 door, afgesloten voor auto’s.

9. Molentuinweg
De verkeerslichten op de Molentuinweg worden ingeregeld op de tijdelijke situatie. De middelste van de 3 kruisingen op de Molentuinweg, de aansluiting Tulpstraat – Wassenaarseweg, wordt afgesloten.

10. Aansluiting N206 – Westerbaan
Op de aansluiting N206 – N441 – Westerbaan worden de verkeerslichten op de N206 opnieuw ingeregeld. Daarnaast wordt gekeken of het nodig is het verkeer, wat komend vanuit Wassenaar en linksaf de Westerbaan op wil, gedoseerd moet worden. Dit kan met een verkeersregelaar of een éénvoudig stoplicht en een aanpassing in de voorrangssituatie.

Ook wordt onderzocht of een tijdelijke afrit vanaf de N206 aansluitend op de Westerbaan gemaakt kan worden.

Maatregelen Autoverkeer regionaal
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N206. Verkeer, komend vanuit het zuiden richting Katwijk Noord wordt doorgestuurd naar de volgende afslag. Verkeer vanuit Katwijk Noord of Noordwijk, richting Katwijk Zuid of richting Wassenaar of Leiden wordt direct verwezen naar de N206.

Uit de krant