Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Piet van Kampen

Corien van Starkenburg en Matthijs van Tuijl politici van het jaar

De politici Corien van Starkenburg en Matthijs van Tuijl zijn de winnaars geworden van de verkiezing 'Politicus van het Jaar'. Net als vorig jaar was de interesse van de inwoners van Katwijk groot om aan de verkiezing mee te doen. Ook de vakjury samengesteld uit alle Katwijkse media liet zich niet onbetuigd. De winnaars werden bekend gemaakt in de gezamenlijke live uitzending van RTV Katwijk, 'Alles over Katwijk' en de Katwijksche Post tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Naast het stemmen op de diverse politici bleek uit de onderbouwing al snel veel waardering voor de politici en de manier waarop in Katwijk politiek wordt bedreven. Matthijs van Tuijl kreeg de meeste stemmen van de publieksjury en Corien van Starkenburg werd gekozen door de vakjury. Beiden werden gewaardeerd om de inhoudelijke kennis. De uitkomsten van de inwoners en de vakjury kwamen in grote lijnen overeen.

Jury
De publieksjury bestond uit alle inwoners van Katwijk. Zij konden meedoen via een speciale link in de Katwijksche Post en op Alles over Katwijk. De vakjury bestond uit alle journalisten/redacteuren van de lokale media. Hielke Biemond-Leidsch Dagblad, Sandra Kornet-De Katwijksche Post, Elske van der Valk- Katwijk Actueel, Edwin de Mol-Katwijks Nieuwsblad en Marc Wonnink - RTV Katwijk.

Stemming
Het publiek stemde via een digitaal systeem met e-mailadressen. Eerst werd door het publiek uit alle raadsleden een Top Tien gekozen, waarna zij opnieuw konden stemmen. De vakjury stelde na een eerste persoonlijke stemming in gezamenlijk overleg unaniem de lijst vast.

Prijzen
Het is de tweede keer dat de verkiezing 'Politicus van het jaar' in Katwijk wordt georganiseerd. De achterliggende gedachte de inwoners meer bij de politiek te betrekken lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen. De verkiezing wordt geïnitieerd door De Katwijksche Post in overleg met de verschillende media. Kunstenaar Bert van der Meij legde in een speciaal, voor beide winnaars, getekend kunstwerk hun onderscheidende en sterke kanten vast.

Winnaars vakjury
De jury onderbouwde de keuze als volgt; Corien van Starkenburg (CDA) - heeft zich sinds de installatie van het College gemanifesteerd als wethouder 'in the picture'. Zo is ze regelmatig te zien met een AED in haar handen en draagt ze de LHBTI+-gemeenschap in Katwijk een warm hart toe. Als wethouder staat ze haar mannetje tussen vier mannen en straalt ze rust en vertrouwen uit. Ze heeft geen makkelijke portefeuille. Zorg is een complex onderwerp, maar zij weet het
goed over te brengen, is duidelijk en rustig. Ze beschikt over een goede dossierkennis. Daarnaast is milieu en het scheiden, verzamelen en ophalen van huisvuil en afval een hoofdpijndossier. Dat ze niet alleen bestuurder is, maar ook mens; blijkt dat ze afgelopen zomer om elf uur 's avonds met 30 graden op de thermometer op het terrein van FloraHolland de kinderen van het zomerkamp Rijnsburg opving. Niet alleen als wethouder, maar vooral als mens stond ze bezorgde Rijnsburgers te woord.

Matthijs van Tuijl (PvdA) - wordt door mensen die de politiek van dichtbij volgen enorm gewaardeerd en gerespecteerd. Hij bereikt verbazingwekkend veel in zijn eentje. Hij krijgt andere partijen mee door zich constructief op te stellen in de discussies, en tegelijkertijd ook fel en scherp te zijn op de inhoud (of op politici die daar te veel van afwijken). Hij is niet onnodig vaak aan het woord, maar kiest zijn momenten. Matthijs vestigde de aandacht onder meer op problemen als de uitblijvende herinrichting van het Hoftuinplein en het armoedebeleid. Je ontkomt eigenlijk niet aan Matthijs van Tuijl, met 1 zetel weet hij veel te bereiken. Hij kan goed debatteren, weet argumenten te weerleggen en onderwerpen goed te
omschrijven.

Eervolle vermeldingen zijn er voor;
Sonny Spek - razendknap om als jonge, relatief onbekende politicus 3430 voorkeursstemmen te halen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Combineert de sociale media-politiek van losse kreten met het ouderwetse handwerk van dossiers vreten en bijeenkomsten aflopen, een vrij zeldzame combinatie. Het gebruik van social media en heldere communicatie naar de kiezers toe, is bewonderingswaardig.

Adger van Helden drukt, als wethouder financiën, zijn stempel op dit College en weet binnen de gemeenteraad te overtuigen. Is zonder kleerscheuren uit de bezuinigingsronde gekomen waarbij hij ogenschijnlijk pijnlijke maatregelen uiteindelijk moeiteloos door de gemeenteraad wist te loodsen.

Jacco Knape - komt door gedegen zijn pad te bepalen, uiteindelijk waar hij wezen wil.

Ton de Vries – is duidelijk. Rustig. Geen mannetjesputter, maar weet zijn momenten te kiezen. Kritisch op collegebeleid en bereid moties van oppositiepartijen te steunen.

Barend Tensen - heeft zich dit jaar echt als frontman van CDA laten zien. Leek in het begin een beetje schuchter maar toont zich steeds meer een leider. Zoekt veel samenwerking met coalitiepartijen, maar ook met oppositiepartijen.

Ralf Boland - onderscheidt zich in gemeenteraad als uitstekend debater, weet eigen geluid goed over te brengen ondanks 1 zetel en zet (soms) de toon in willekeurig debat. Net als vorig jaar is hij één van de raadsleden die de gemeenteraad in positie brengt t.o.v. het college. 

Gerard Mostert - heeft goed verhaal, rustig overwogen, inhoudelijk sterk.