Logo allesoverkatwijk.nl
Dit plein wil de gemeente overkappen voor een betere dienstverlening.
Dit plein wil de gemeente overkappen voor een betere dienstverlening. (Foto: RD)

SGP wil pro-life vlag hijsen

Ingezonden De SGP fractie in gemeente Katwijk heeft enkele vragen aan het college gesteld. Aanleiding hiertoe was dat de SGP vanuit de samenleving is benaderd met de vraag of de gemeente Katwijk ook een pro-life vlag wil hijsen in de week van het leven vanaf volgend jaar. Zoals dat ook is gebeurd met de regenboogvlag op coming out day en het daarbij aangeboden lhbt-ontbijt.

De Katwijkse SGP heeft altijd aangegeven het niet raadzaam te vinden om voor één bepaalde groep mensen een vlag te hijsen en van andere (ook mogelijk achtergestelde) groepen niet. Je moet niet de ene groep voortrekken op anderen. Je bent als gemeente namelijk representatief voor iedereen, in gelijke mate, en het past een gemeente niet om dan een bepaalde groep voor te trekken boven andere groepen.

Nu echter gemeente Katwijk in meerderheid van stemmen de keus heeft gemaakt om een vlag te hijsen voor een specifieke groep aan de gemeentelijke vlaggenstok, kan de SGP de vraag en gedachte vanuit de samenleving wel begrijpen. Dit is de reden geweest waarom de SGP vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt verzocht om volgend jaar met de week van het leven de pro-life vlag te hijsen en een mogelijkheid te onderzoeken waarop de gemeente aandacht kan geven aan de bescherming van het ongeboren leven. De SGP staat voor het leven of het nu jong, oud of ongeboren is.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!