Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Gemeente gaat ruim 50 miljoen investeren

Katwijk gaat komend jaar flink investeren. Voor 50,1 miljoen euro om precies te zijn. Het merendeel (32,8 miljoen) is bestemd voor 'weg en waterbouw'. Voor gebouwen wordt 9 miljoen uitgetrokken en voor sportvelden 3,4 miljoen. Dat is allemaal te lezen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

In totaal heeft de gemeente tot en met 2023 110,1 miljoen euro bestemd voor allerlei investeringen. In 2021 gaat het om 23,3 miljoen, in 2022 om 18,9 miljoen en in 2023 om 17,9 miljoen. Ook in de jaren 2021 tot en met 2023 gaat het merendeel naar weg- en waterbouw: in totaal 30,8 miljoen. Voor de post 'gebouwen' wordt in die jaren rekening gehouden met 20 miljoen.

Het gaat om investeringen die al door de gemeenteraad zijn vastgesteld, vervangings- of uitbreidingsinvesteringen, en om investeringen waarvan de raad heeft aangegeven 'op een later tijdstip een apart voorstel' te willen zien.

Wegen
Het merendeel is bestemd voor wegen. Daaronder vallen onder meer de 'gebiedsgerichte aanpak' in de Noord (Katwijk aan Zee) en Molenwijk (Katwijk aan den Rijn), rioleringen en vervanging Koningin Julianabrug. De post 'gebouwen' omvat nieuwbouw en renovatie van scholen. Of alle investeringen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, is nog maar de vraag.

Het college van burgemeester van wethouders wijst in zijn voorstel op de stikstofproblematiek. 'Dat kan tot gevolg hebben dat we te maken krijgen met een vertraging in de uitvoering, verhoging van kosten of het langdurig opschorten van de investering.'

Het college verwacht, dat circa 40 procent (44 miljoen) van de investeringen 'in meer of mindere mate te maken krijgen met de stikstofproblematiek'.