DURF stelt vragen over Rooie Buurt | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: EvdV
Politiek

DURF stelt vragen over Rooie Buurt

INGEZONDEN DURF - Ons raadslid Arie van Rooijen heeft zich de afgelopen jaren als inwoner hard ingezet voor de Rooie Buurt. Het verbeteren van de woon- en leefomgeving van de wijk stond hierbij voorop. Wij zijn er erg blij mee dat hier nu een politiek vervolg aan kan worden gegeven. DURF heeft daarom vragen gesteld aan het college over de terugkoppeling die zou worden gegeven na het leefbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd. Dit is een goede eerste stap voor meer (politieke) aandacht.

In mei 2017 is er een enquête uitgevoerd (één van de prestatieafspraken uit 2015) door de gemeente Katwijk in samenwerking met de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en de wooncorporatie Dunavie. Doel van deze enquête was het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de bewoners waar het gaat om het wonen (woon- en leefklimaat) in de wijk de Rooie Buurt. 8 oktober 2017 is er een rapport verschenen met de resultaten van de enquête.

Als volgende stap hebben de gemeente Katwijk, Dunavie en SHD afgesproken dat er in februari 2018 een terugkoppeling zou plaatsvinden over welke maatregelen er zouden worden genomen (incl. een planning daarvan) om de problematiek, die duidelijk in het rapport naar voren is gekomen, aan te pakken. Eén van de belangrijkste aspecten binnen deze problematiek is de betaalbaarheid (te hoge huren en grote huurverschillen). Op 28 maart jl. heeft het college een brief van de SHD ontvangen over hun zienswijze met betrekking tot de huuraanpassingen als zijnde advies aan Dunavie. Dunavie heeft inmiddels de huurverhogingen 2017/2018 vastgesteld en veel bewoners zijn van mening dat de problemen hierdoor groter zijn worden.

De afgesproken terugkoppeling naar de bewoners in februari heeft niet plaats gevonden en de bewoners hebben ook geen bericht ontvangen wat de reden hiervan is. Er mag van uitgegaan worden, dat bij de te nemen maatregelen voor de probleemoplossing ook iets over de betaalbaarheid zou zijn opgenomen gezien de resultaten uit de rapportage.

De afgelopen weken hebben verschillende bewoners hun onvrede hierover uitgesproken. DURF stelt de volgende vragen:

- Waarom is de afspraak van de terugkoppeling van februari 2018 naar de bewoners niet nagekomen?

- Gaat er alsnog een terugkoppeling komen en zo ja, op welke termijn?

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>