Alles over Katwijk - Stoomtrein Katwijk Leiden en Brasserie Buitenhuis werken eigen plan uit voor Valkenburgse Meer
Logo allesoverkatwijk.nl
Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse Meer.
Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse Meer. (Foto: AOK)

Stoomtrein Katwijk Leiden en Brasserie Buitenhuis werken eigen plan uit voor Valkenburgse Meer

Met een besluit heeft de gemeenteraad van Katwijk, tijdens haar vergadering van donderdag 8 maart, de verlenging van de smalspoorlijn van de Stoomtrein Katwijk Leiden naar het Panbos een stuk dichterbij gebracht. De gemeenteraad heeft nog geen afstand genomen van mogelijke plannen voor woningbouw en kantoren langs het meer. Stoomtrein Katwijk Leiden en Brasserie Buitenhuis willen de komende maanden samen met alle betrokkenen een plan uitwerken voor de definitieve inrichting van het recreatiegebied langs de noord en westoever van het Valkenburgse Meer, zodat de nieuwe gemeenteraad van Katwijk daar later dit jaar een besluit over kan nemen.

 

De gemeenteraad heeft bijna vier uur gedebatteerd over de 'Integrale Ruimtelijk Verkenning van het gebied tussen Wassenaar en Katwijk'. Deze is opgesteld in opdracht van de gemeenten Katwijk en Wassenaar. In dit plan is een verlenging van de smalspoorlijn naar Panbos opgenomen. Twaalf jaar geleden heeft de Stoomtrein Katwijk Leiden het initiatief voor deze verlenging genomen. Met deze verlenging hoopt de Stoomtrein een nog attractiever product te kunnen bieden en het bezoekersaantal van nu al bijna 25.000 per jaar verder te verhogen. De smalspoorlijn kan onderweg enkele stations krijgen zoals bij de camping Maaldrift, het Toeristisch Overstappunt en het zweefvliegterrein/Drone Valley. Het eindpunt komt nabij het Panbos te liggen waar een station in oude stijl zal worden gerealiseerd. Een verdere verlenging van de spoorlijn naar een bezoekerscentrum voor het Nationaal Park Hollandse Duinen of een museum over het Marinevliegkamp is mogelijk.

Recreatiegebied moet in stand blijven

De gemeenteraad heeft zich ook breed uitgesproken dat het recreatiegebied Valkenburgse Meer in zijn geheel als recreatiegebied behouden blijft. Helaas werd een motie verworpen waarin werd vastgelegd dat er in de toekomst geen woningbouw en bedrijventerrein langs het Valkenburgse Meer mag komen.

Eigen plan

Stoomtrein Katwijk Leiden wil samen met Brasserie Buitenhuis en andere recreatieve organisaties de komende maanden een plan uitwerken voor de recreatieve invulling van alle vier de oevers van het Valkenburgse Meer. Daarin moet de smalspoorlijn rond het gehele meer worden gecompleteerd, zoals 25 jaar geleden is afgesproken. Ook voor wandelaars en fietsers moet het straks mogelijk zijn om gehele meer rond te gaan. Langs de Voorschoterweg moet het recreatiegebied opgewaardeerd worden om in de toekomst ruimte te bieden aan het toenemend aantal recreanten in dit gebied. Hier moet de horecagelegenheid terug komen die hier tot 1995 stond. Het gebied rond het museumdepot aan de Voorschoterweg kan dan ook aantrekkelijk worden ingericht. Stoomtrein Katwijk Leiden wil dit jaar nog beginnen aan de uitbreiding van haar succesvolle buitenmuseum waarvoor in 2017 een verzoek is ingediend bij de gemeente Katwijk.

De Stoomtrein Katwijk Leiden hoopt dat de zandwinner en de gemeente Katwijk mee doen bij het samenstellen van dit plan. Later dit jaar kan dit plan dan door de nieuwe gemeenteraad van Katwijk worden vastgesteld.

Bron: persbericht Stoomtrein Katwijk Leiden

Reageer als eerste
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>