Gerard Mostert stapte als bestuurslid van Holland Rijnland op de fiets in Lisse. | Foto: pr
Gerard Mostert stapte als bestuurslid van Holland Rijnland op de fiets in Lisse. | Foto: pr Foto: pr

Wethouder op de pedalen voor doorfietsroutes

Algemeen

Gerard Mostert heeft op vrijdag 12 april, samen met zijn collega-wethouders Marja Ruigrok (Haarlemmermeer) en Jolanda Langeveld (Lisse) een fietsrondje in en om Lisse gemaakt. Op de pedalen ervaarden zij hoe het is gesteld met enkele fietsroutes in de Duin- en Bollenstreek.

Daarbij bespraken zij wat er nodig is om een gedegen netwerk aan doorfietsroutes verder vorm te geven. ‘Immers, het verkeer slibt hier dicht’, benadrukt Mostert. ‘Daarom zijn nieuwe fietsverbindingen en bruggen hard nodig.’

Ruigrok, bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam, en Langeveld en Mostert, bestuursleden van Holland Rijnland, bespraken hoe een doorfietsroutenetwerk het beste vorm kan krijgen, met aantakkingen buiten de regionale grenzen van Holland Rijnland.

Totale pakket

De realisatie van een doorfietsroutenetwerk maakt onderdeel uit van het totale pakket aan mobiliteitsmaatregelen om de Noordelijke Duin- en Bollenstreek beter te ontsluiten. En deze maatregelen komen weer voort uit de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland, die onlangs werd vastgesteld. ‘We investeren in doorfietsroutes om verschillende redenen’, legt Mostert uit. 

‘Juist voor de wat kortere afstanden is de fiets of e-bike een prima alternatief voor de auto. Hiermee verlagen we de druk op de autoweg. Daarnaast is wat meer bewegen gezonder en het is een schone manier van vervoer.’ Omdat doorfietsroutes niet stoppen bij de grenzen van Holland Rijnland, is het goed om met de omliggende regio’s samen te werken. Zoals met de Vervoersregio Amsterdam. Aan het eind van de fietsroutes overhandigden Langeveld en Mostert daarom een exemplaar van de Regionale Investeringsagenda (RIA) aan Ruigrok. 

Uit de krant