Het Valkenburgse Meer
Het Valkenburgse Meer Foto: pr

Wel of geen windturbines langs Valkenburgse Meer

Algemeen

De gemeente Katwijk neemt de tijd om een besluit te nemen óf de gemeente óf de provincie windturbines langs het Valkenburgse Meer gaat ontwikkelen. Het college verwacht begin mei een concept-besluit naar de gemeenteraad te sturen.

Door Marc Wonnink

Dat die windturbines er lijken te komen, staat inmiddels wel vast. Katwijk heeft in 2014 afgesproken met de provincie om zelf de regie te voeren, maar ziet nu eigenlijk geen mogelijkheden om windturbines te bouwen. En de gemeente wil het ook niet. De provincie ‘dreigt’ nu met een provinciaal inpassingsplan.

Voordelen
Ondertussen zit het college klem. De gemeenteraad heeft uitgesproken daar geen windturbines te willen. Maar, Katwijk lijkt er niet aan te gaan ontkomen. Zolang de provincie vasthoudt aan de komst van de windturbines, heeft ze ook de mogelijkheden om die te realiseren. Ook al zijn er lastig voorstanders te vinden, behalve de gedeputeerde van de provincie zelf.

De gemeente is tegen, omwonenden zijn tegen en ondernemers in het gebied zijn tegen. Zelfs diverse fracties van provinciale staten zijn tegen de windturbines op deze plek.

De provincie schets ondertussen enkele ‘voordelen’ als de gemeente zelf de windturbines gaat realiseren: ‘De opgewekte energie en baten kunt u direct aan uw gemeente, uw inwoners, de energieneutrale wijk Valkenhorst en het gebied doen toekomen.’ Zo kan de gemeente een fonds oprichten waar de winst van de windturbines in gaat. Daar kunnen dan weer ‘duurzame en sociale projecten in de eigen gemeenschap’ mee gefinancierd worden. Maar, dan staan er wel drie windturbines te draaien in het recreatiegebied.

Inmiddels zijn al diverse brieven heen en weer van het Katwijkse gemeentehuis naar het Provinciehuis gestuurd. Na de laatste brief van de provincie van eind februari, blijft het voorlopig even stil vanuit Katwijk. Het college wil de gemeenteraad een keuze laten maken wat er gestuurd gaat worden naar de provincie. ‘De komende tijd willen wij als College met de ambtelijke organisatie dit concept-besluit voorbereiden.’ Tot begin mei dus.

Uit de krant