Er zijn 192 woningen ingepland. | Illustratie: gemeente Katwijk.
Er zijn 192 woningen ingepland. | Illustratie: gemeente Katwijk. Foto: pr

Kleipetten Zuid wordt gevarieerde woonwijk

Algemeen

Onlangs is er een informatieavond gehouden over ‘De Kleipetten Zuid’. Er waren ruim 70 direct omwonenden aanwezig. Kleipetten Zuid is het laatste en meest zuidelijke gedeelte van het woningbouwgebied De Kleipetten en ligt aan de westzijde aan de Oude Rijn. Aan de zuidzijde van het gebied bevindt zich het Waterbospark en aan de oostzijde ligt de woonwijk Frederiksoord.

Presentatie
Tijdens deze informatie bijeenkomst gaf Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos samen met de stedenbouwkundige een presentatie over de plannen voor het gebied.  Onder andere het plangebied stedenbouwkundig wordt ingevuld en wat zijn de kwaliteitseisen waaraan deze bouwlocatie moet voldoen.

Het bestemmingsplangebied ‘De Kleipetten Zuid’ moet een gevarieerde woonwijk worden met diverse soorten woningen. In totaal zijn er 192 woningen ingetekend. De huidige woningen in het plangebied zullen daarbij worden behouden en worden ingepast

Op grond van de Doelgroepenverordening zijn er 25% categorie sociale huur en 25% categorie betaalbare woningen in het programma opgenomen. De huidige woningen in het plangebied zullen daarbij worden behouden en worden ingepast. Verder zal er zoveel mogelijk Oude Rijn het plangebied worden ingehaald. Naast het wonen zal het water dus een belangrijke functie vervullen. Bovendien krijgt het groen met speelmogelijkheid een centrale plek in het plan.

Info op website gemeente
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitwerkingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan ‘De Kleipetten Zuid’. Zodra deze plannen gereed zijn, worden ze als ontwerpplan aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna worden ze gelijktijdig gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen zienswijzen indienen op de plannen. De plannen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Katwijk. Hier kunt u ook de presentatie van het plan inzien.

Uit de krant