Afbeelding
Foto: Cor de Mooy

Wethouder wil overschot van 6,5 miljoen niet zomaar uitgeven

Algemeen

Een bedrag van 6,5 miljoen euro. Dat is een leuk bedrag voor een gemeente die al jaren de hand op de knip wil houden. Met 6,5 miljoen euro kun je leuke dingen. Verschillende politieke partijen gaven in de commissievergadering van vorige week donderdag alvast een voorzetje. Maar daar had wethouder Jacco Knape geen boodschap aan.

De gemeenteraad besprak de gemeentelijke ‘Jaarstukken 2021’. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de in 2021 bereikte resultaten. Die jaarrekening laat een overschot zien van 6,5 miljoen euro. Dat is te danken aan hogere bijdrages vanuit het Rijk, een voordelig resultaat op de jeugdzorg en door niet uitgevoerde taken.

Zo bleken de bijdragen van het Rijk voor corona ruim. ‘De verstrekte compensatie bleek niet volledig noodzakelijk’, staat in de jaarrekening met daarbij het bedrag van 1,8 miljoen euro. Het college wil het overschot in verschillende reserves storten, waaronder 3,9 miljoen in de algemene reserve en 1,8 miljoen in de reserve corona.

De VVD wil een deel van het geld in de reservepot Brede Strategische Investeringen (BSI) storten. Dat wil ook het CDA, dat alvast een amendement daarover aankondigt. DURF ziet meer in investeren in de aanpak van energiearmoede.

Meer in De Katwijksche Post van vandaag.

Uit de krant