| Foto: Marc Wonnink
| Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink

Katwijk heeft aanbieder voor warmtenet in Kalkoven op het oog

Algemeen

De gemeente Katwijk heeft een aanbieder voor het warmtenet in de wijk Kalkoven in de Hoornes op het oog. Op 28 februari is de inschrijving gesloten. Met de aanbieder wordt nu een proces doorlopen, waarin zij hun inschrijving presenteren en vindt de beoordeling van de inschrijving plaats.

Door Marc Wonnink

De gemeente verwacht zeer binnenkort het ‘gunningsbesluit’ te nemen en de ‘concessieovereenkomst’ af te sluiten. Bewoners die mee willen doen met het warmtenet hebben een puntenverdeling gemaakt tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De gemeente heeft deze wens meegenomen. Uniek in de aanbesteding is het ‘klantplan’. Daarin staat beschreven hoe klanten moeten worden behandeld bij bijvoorbeeld een storing.

Aantal woningen
320 deelnemers willen meedoen aan het warmtenet. Dat is meer dan de drempelwaarde van 200 woningen. Het gaat om 174 sociale huurwoningen en 148 particuliere woningen. Extra aanmeldingen kunnen nog binnenkomen.

De gemeente heeft 5,2 miljoen euro gekregen van het Rijk om de wijk van het aardgas af te koppelen. Kalkoven krijgt mogelijk als eerste wijk in Katwijk een duurzaam warmtenet. Hiervoor wordt water uit de Rijn gehaald om warmte te onttrekken. De woningen worden dan van het aardgas afgehaald.

De komende zes maanden gaat men aan de slag met het sluiten van aansluit- en leverovereenkomsten met de bewoners; extra aansluitingen werven; bewonerscommunicatie; technische uitwerking van het warmtenet en het afstemmen van het project met de vervanging van het riool in Kalkoven.

Uit de krant