In de voormalige Koningin Julianaschool in Rijnsburg is gisteren de intentieovereenkomst voor het Knarrenhof ondertekend. | Foto: archief
In de voormalige Koningin Julianaschool in Rijnsburg is gisteren de intentieovereenkomst voor het Knarrenhof ondertekend. | Foto: archief Foto: Carin van der Spijk

Intentieovereenkomst getekend voor onderzoek haalbaarheid Knarrenhof

Algemeen

In 2017 heeft de initiatiefgroep 50plusinKatwijk aandacht gevraagd bij de gemeente Katwijk voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Een vervolgstap is nu gezet. De betrokken partijen hebben op woensdag 16 februari hun handtekening gezet onder een intentieverklaring.


Voor het ontstaan van het Knarrenhof-initiatief, heeft de gemeente in 2015 een verkoop- en realisatieovereenkomst gesloten met Dunavie voor de verkoop van de percelen van de Julianaschool en de Vijverhofschool in Rijnsburg en de realisatie van 30 sociale huurwoningen.

Omdat Dunavie contractpartner van de gemeente is, zijn stichting Knarrenhof en Dunavie in 2018 met elkaar in contact gebracht om te onderzoeken of samenwerking mogelijk was en of een gezamenlijk plan haalbaar was. Vervolgens heeft Dunavie aangegeven met de gemeente en stichting Knarrenhof te willen onderhandelen en mogelijk de bestaande overeenkomst aan te passen om het initiatief mogelijk te maken.

Tijd voor vervolgstap
Er is overeenstemming tussen partijen over de mogelijkheden van gezamenlijke ontwikkeling. Met het tekenen van een intentieverklaring verbinden de drie partijen zich aan de vervolgstap: het doorlopen van een haalbaarheidsonderzoek.

Het streven is om een inclusieve woonwijk te realiseren waar jongeren en senioren samen wonen. Er moet ook een ontmoetingsruimte komen waar alle bewoners elkaar kunnen treffen om eenzaamheid te voorkomen.

De woningen moeten zowel energieneutraal als bestand zijn tegen extreme weersinvloeden. Een pluspunt is dat openbaar vervoer letterlijk om de hoek is.

Geen doorsnee hof
Knarrenhof is geen doorsnee seniorenhof, maar een actieve gemeenschap van zelfredzame senioren. Belangrijk pluspunt daarbij is dat de woningen ‘zorg voorbereid’ zijn, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit levert een besparing op in zorg-kosten.

De gemeente ziet graag een Knarrenhof-concept gerealiseerd. Daarom is er de bereidheid om een overzienbaar financieel risico te nemen, in het geval dat het genoemde bedrag onder middelen voor de gemeente niet kostendekkend blijkt te zijn.

Knarrenhof is geen doorsnee seniorenhof
Donderdagochtend is door wethouder Corien van Starkenburg, Peter Prak van Knarrenhof Katwijk, directeur Roland Marx van Dunavie en Clara van Hees, 50plusinKatwijk de Intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek ondertekend.

Uit de krant