Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Jongerencentrum Scum in Katwijk heeft te maken met korting door het nieuwe subsidiesysteem. | Foto: pr</p>

Jongerencentrum Scum in Katwijk heeft te maken met korting door het nieuwe subsidiesysteem. | Foto: pr

(Foto: pr)

‘Dieptepunt in 28 jaar dat we nu in hoorzitting zijn beland’

Het protest vanuit de verenigingen tegen de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling ‘Maatschappelijke Agenda’ groeit. En het treft niet de minsten. Verslavingsplatform Kocon, jongerencentrum Scum en volksdansvereniging Katviko Dansi dienden een bezwaar in. De gemeentelijke Bezwaarcommissie hield vorige week een hoorzitting over het ongenoegen.

Door Nico Kuyt

Jarenlang hebben de verenigingen subsidie gekregen van de gemeente. Het systeem van toekenning is evenwel veranderd. Een puntenstelsel is ingevoerd. Het maatschappelijk belang wordt extra beproefd. Maar de uitvoering geeft een nare smaak voor een aantal verenigingen die de subsidie zien smelten of zelfs helemaal verloren zien.

De vragenlijst die moest worden ingediend werd soms niet helemaal begrepen. De gemeente weet toch wat wij doen. Het ging toch goed. Neem nu het platform Kocon, een samenwerkingsverband op het gebied van verslaving en re-integratie. ‘Wij zorgen dat de terugval tot het laagste behoort in Nederland’, gaf een woordvoerder vorige week tijdens de hoorzitting aan. En dan nu gekort worden in de subsidie. En dat vanwege een onvoldoende onderbouwing van de aanvraag. 

De gemeente heeft met het platform voortdurend overleg en weet van de activiteiten. De vrijwilligers van Kocon snappen het niet meer. ‘Wij proberen het dorp op een goede manier te helpen. De reactie van de gemeente is droevig. Het is een dieptepunt in de 28 jaar dat wij nu in een hoorzitting zijn beland. Wij willen als platform verder gaan, maar moeten ernstig achter de oren krabben of wij zo wel door moeten gaan’, verwoordde een woordvoerder van het platform de pijn, en betichtte de gemeente nog even tussendoor van onbehoorlijk bestuur.

Teleurgesteld
Ook jongerencentrum Scum uitte scherpe uitspraken. Door de bezuiniging kunnen bepaalde activiteiten niet meer worden uitgevoerd. En de gemeente weet toch welk werk het centrum uitvoert? Er wordt intensief samengewerkt met onder andere het Welzijnskwartier. Jongeren tot 23, soms met een specifieke problematiek worden geholpen. Scum doet dit al jaren. En het slaat ook aan. Er is zelfs op dit moment geen ruimte meer voor nieuwe groepen.

‘Wij zijn zeer teleurgesteld’, laat een vertegenwoordiger van Scum weten. En dat omdat de formulieren niet helemaal tot op de letter waren ingevuld. 

Iets minder in formaat, maar zichzelf bepaald niet onbelangrijk ziende, is er Katviko Dansi. Dat zij niet aan de criteria voldoen, daar is de groep het niet mee eens. Dat zij niet plaatselijk gericht bezig zijn, zoals de gemeente zegt, daar snappen ze niets van. Iedereen is toch welkom. Al die vragen die gesteld werden, dat was voor de vrijwilligers wel moeilijk. ‘Het was niet duidelijk hoe dat ingevuld moest worden. Dat was heel moeilijk voor ons. Het is heel jammer’, verklaarde een lid van de groep. Je moet bijna juridisch geschoold zijn.

Doorontwikkelen
De gemeente wees tijdens de hoorzitting op een evaluatie. Het beleid wordt verfijnd. Maar met terugwerkende kracht alsnog subsidie verstrekken, dat wordt een rommeltje. Maar even wachten hoe het aangepaste beleid uitpakt. ‘Wij zijn op dit moment gebonden aan de regels die nu gelden. Wij zijn druk bezig om de systematiek te heroverwegen en door te ontwikkelen. Wij doen het voor onze inwoners’, aldus de gemeente.

Alle partijen moeten nu eenmaal in het beleid gelijke kansen krijgen. Daarbij wordt niet naar het verleden gekeken, maar hoe ziet het plan van aanpak voor de toekomst er uit. En zo werd de maatschappelijke meerwaarde van de Scum in de aanvraag niet goed genoeg omschreven, dus minder subsidie.

Ook voor Kocon ziet de gemeente ruimte voor doorontwikkeling voor 2023, maar een heroverweging, dan zou je dat voor alle partijen moeten doen, en zo veel ellende op de hals halen. Voor de bezwaarmakers is dat onvoldoende. Dit jaar belooft zo een verloren jaar te zijn. Zij willen zien dat de gemeente de langjarige subsidie bestendigd.

Geen klare kost
Tijdens de hoorzitting leefden bij de Bezwaarcommissie ook nog wel enige vragen. Waarom konden de verenigingen geen zienswijze indienen? Verenigingen werden zo toch het doen van een formele reactie ontnomen. Maar dat zou de boel hinderlijk vertragen en is wettelijk ook niet verplicht, stelde de gemeente. ‘Wij begrijpen dat het indienen voor de partijen niet leuk werd gevonden, maar bij herhaling zijn zij in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Het was voor veel van hen geen kant en klare kost, maar wij hielpen graag’, wierp een woordvoerder van de gemeente tegen. 

De commissie was het ook onduidelijk hoe precies tot een oordeel was gekomen over hoeveel of helemaal geen subsidie. Een ranglijst blijkt te bestaan, maar niet openbaar. Maar zo kan niemand nakijken of er toevallig een verschrijving heeft plaatsgevonden of punten verkeerd zijn opgeteld, meende de commissie. Maar zij gaat deze alsnog in beslotenheid bekijken, zegde de gemeente toe. 

De komende tijd gaat de commissie het alles nog even tegen het licht houden. Zij geeft dan een advies aan het college van burgemeester en wethouders om dit in de de beslissing op het bezwaar in overweging te nemen.

In de afsluiting sprak de voorzitter in een persoonlijk woord van waardering zijn mening uit over het werk van het platform Kocon. Een extra schouderklopje. Dit zal natuurlijk de beoordeling van de commissie niet beïnvloeden.