Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Nieuwe Tjalmaweg op folie

Aannemer Boskalis heeft vorige week de eerste folie voor de verdiepte ligging van de nieuwe Tjalmaweg (N206) bij Valkenburg uitgerold (foto rechtsonder). Een mijlpaal en belangrijke stap in het bouwen van de nieuwe Tjalmaweg. De folie wordt eerst langs de wanden van de verdiepte ligging uitgerold, daarna volgt de horizontale laag op de bodem. 

Er werken per dag gemiddeld 200 vaklieden in de bouwkuip. De bijna twee kilometer lange folieconstructie zorgt voor een grondwaterdichte constructie van de nieuwe Tjalmaweg; een beproefde methode die in Nederland op deze schaal nog nooit eerder is toegepast. Door deze methode wordt er onder de Tjalmaweg niet geheid; dat scheelt transport van materialen. Deze bouwmethode zorgt ook voor minder cement, beton en staal, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten tijdens de bouw.

Werken in een treintje
De nieuwe, deels verdiepte, Tjalmaweg wordt in een ‘treintje’ aangelegd, van oost naar west. De bouwkuip is opgedeeld in dertien compartimenten. Zo kan er efficiënter worden gewerkt op meerdere plekken tegelijkertijd. Aan de zijde van de Torenvlietbrug is al gestart met het uitrollen van de folie, terwijl richting het westen de damwanden en slangetjes worden ingebracht (zie grote foto). Via de slangetjes wordt de gel ingespoten voor de waterremmende laag, op 10 tot 17 meter diepte.

Als eerste stap worden damwanden aangebracht aan weerszijden van de bouwkuip. Daarna volgt het injecteren van de waterremmende gel, via 92.000 slangetjes, voor het vormen van een gellaag van een meter dik. Om droog te kunnen werken, wordt daarna per compartiment tijdelijk grondwater weggepompt. Voor alle stappen in het bouwen van de verdiepte ligging, kun je op www.rijnlandroute.nl een animatie bekijken.

Het werk aan (onder andere) de verdiepte ligging wordt wekelijks gecommuniceerd via de bouwupdate op rijnlandroute.nl > deelprojecten > n206-tjalmaweg.