Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Keya Hovens

Percelen bedrijventerrein Klei-Oost Zuid verkocht

Hoek Bouw Katwijk en Starkozijn hebben twee percelen op bedrijventerrein Klei-Oost Zuid fase 1 gekocht. Op het bedrijventerrein zijn al eerder percelen verkocht en met deze verkopen kunnen weer twee bedrijven hun bedrijfsgebouw realiseren.

Bedrijventerrein Klei-Oost Zuid, grenzend aan het bedrijventerrein Klei-Oost, ligt in het voormalige tuinbouwgebied Kloosterschuur in Rijnsburg. De gemeente heeft lange tijd geleden samen met omliggende gemeenten en de Provincie besloten dit gebied opnieuw in te richten. Wethouder Jacco Knape: “Om nieuwe bedrijvigheid naar Klei-Oost Zuid te brengen hebben we het gebied zogezegd ‘bouwrijp’ gemaakt. Nagenoeg alle bestaande opstallen zijn gesloopt, de bestaande wegen grotendeels verbreed en komend jaar wordt de laatste fase afgerond en aangelegd. Er is veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven om zich hier te vestigen. Met de verkoop van deze stukken grond aan Hoek Bouw Katwijk en Starkozijn zijn we weer een stukje dichter bij de realisatie van het bedrijventerrein.”

Veel belangstelling, beperkte ruimte
Het bedrijventerrein Kei-Oost Zuid fase 1 is in totaal 8 hectare groot. Het bedrijventerrein is vooral geschikt voor (industrieel) ambachtelijke bedrijven. Een deel van het terrein is al uitgegeven en bebouwd. Voor de overige gronden is veel belangstelling, wat blijkt uit de lange lijst van bedrijven die zich inmiddels als potentiële koper hebben gemeld bij de gemeente. Er is dus meer vraag dan aanbod in de gemeente Katwijk. Daarom werkt de gemeente samen met andere omliggende gemeenten aan de regionale strategie bedrijventerreinen om te onderzoeken hoe en waar extra bedrijfsgebied kan worden gerealiseerd. Naast dat er naar nieuwe ruimte wordt gekeken, kijkt de gemeente ook naar hoe bestaande bedrijventerreinen beter benut kunnen worden. Op die manier wordt gewerkt voor het behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat, zowel in Katwijk als in de regio.