Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De bibliotheek verdwijnt misschien uit dit pand, maar niet uit de Hoornes. | Foto: SKvD</p>

De bibliotheek verdwijnt misschien uit dit pand, maar niet uit de Hoornes. | Foto: SKvD

(Foto: SKvD)

Drie opties voor bieb, wijkvereniging en buurtcentrum Hoornes

Een ‘huiskamer’ voor de Hoornes. Een plek waar bewoners kunnen samenkomen om een praatje te maken, een bak koffie te doen en deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten. De bibliotheek in de Hoornes, de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever en het Welzijnskwartier (WZK) hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor een nieuw onderkomen in de Hoornes. De drie partijen hebben op termijn een nieuw onderkomen nodig en kijken met elkaar naar de toekomst. Op basis van een Programma van Eisen worden nu drie mogelijke locaties verder bekeken.

Wethouder Adger van Helden: “Steeds vaker zien we mooie samenwerkingen tussen organisaties ontstaan in onze gemeente. Deze samenwerking in de Hoornes is daar een mooi voorbeeld van. Drie partijen die met elkaar gaan samenwerken om te komen tot een nieuw ‘Huis voor en van de Hoornes’. Dit past helemaal in de visie van gemeente. Door gebouwen gezamenlijk te gebruiken, worden ze optimaal benut. Bijkomend voordeel is dat als je bij elkaar in een gebouw zit, je elkaar ook veel makkelijker vindt in de samenwerking; 1+1=3 of in dit geval, 1+1+1=4. Daar gaan onze inwoners de vruchten van plukken!”

Met de ontwikkelingen rondom de komst van het Cultuurbedrijf heeft de bibliotheek in de Hoornes minder ruimte nodig. Daarnaast kan een deel van de activiteiten van Welzijnskwartier voor de inwoners van Hoornes-Rijnsoever plaatsvinden in een, centraler gelegen, nieuwe accommodatie in de wijk. En tenslotte is het onderkomen van Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever in een zeer slechte staat. Voor de drie partijen aanleiding om met elkaar naar de toekomst te kijken.

Drie opties
De partijen hebben, samen met de gemeente, gekeken wat er nodig is aan ruimten en functies, en een Programma van Eisen gemaakt. Op basis van dit programma zijn er drie scenario’s die zinvol zijn om verder te onderzoeken; nieuwbouw op de plek van het huidige wijkgebouw van de wijkvereniging, ruimte in de nieuwe plannen van het bestuur van de Pniëlkerk en eventueel verbouw van de huidige vestiging van de bibliotheek. Per scenario bekijkt de gemeente nu wat er mogelijk is qua ruimten en welk kostenplaatje erbij hoort. Ook de wijkraad en de partners van ‘Hoornes samen in beweging’ wordt gevraagd om mee te denken over deze nieuwe ‘huiskamer’. Over het uiteindelijke plan neemt de gemeenteraad een besluit.