Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

‘Blijf vuurwerkoverlast melden’

De gemeente Katwijk blijft inwoners oproepen vuurwerkoverlast te melden. In de afgelopen maand zijn al meerdere klachten ontvangen. Burgemeester Visser: ‘Er wordt op het moment veel illegaal vuurwerk afgestoken. Het is gevaarlijk, zorgt voor overlast en schade aan de omgeving. Daders worden daarom hard aangepakt. De boetes en straffen zijn hoog.’

‘Daders worden hard aangepakt’
Dit jaar geldt een landelijk vuurwerkverbod. Er is een uitzondering voor klein (fop)vuurwerk (categorie F1), zoals sterretjes, knalerwtjes, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Al het andere vuurwerk is verboden. De politie en gemeente handhaven streng op (illegaal) vuurwerk. Het vuurwerkteam van de politie doet onderzoek naar verkoop en bezit en richt zich de komende periode in het bijzonder op het afsteken. 

In het bezit hebben van vuurwerk op straat of in de auto zorgt voor een boete van 100 tot 400 euro. Grote hoeveelheden vuurwerk leveren een werk- of celstraf op. Naast een boete volgt ook een strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen een HALT-straf krijgen. Burgemeester Visser: ‘De politie merkt dat met name jongeren (illegaal) vuurwerk afsteken. Ik roep ouders op te praten met hun kinderen over de gevaren van het in bezit hebben en afsteken van vuurwerk en de hoge straffen die ermee gepaard gaan. Met name het illegale vuurwerk kan grote schade veroorzaken.’

Meld overlast
Om goed beeld te blijven houden van de plekken waar hinder wordt ervaren, vraagt de gemeente de overlast direct te melden via www.fixi.nl. Deze meldingen komen binnen bij gemeente en de politie. De politie neemt dit mee richting het vuurwerkteam en de boa’s houden de locatie in het vervolg extra in de gaten. Ook proberen agenten en boa’s direct ter plaatse te kommen om de daders te bestraffen. Inwoners die vermoedens hebben van illegaal vuurwerkbezit of het vermoeden van het verkopen van vuurwerk en dat wel willen melden, maar om redenen anoniem willen blijven, kunnen dit melden via www.meldmisdaadanoniem.nl.