Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Kalkoven | Foto: Adrie van Duijvenvoorde</p>

Kalkoven | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Nieuw riool tussen Hoornes en Cleijn Duin

In opdracht van de gemeente gaat KWS Infra komende weken een tweede zinker aanbrengen tussen de wijken Hoornes-zuidoost (Kalkovenwijk) en Cleijn Duin. Die zinker, een pijpleiding, wordt onder het Uitwateringskanaal door geboord. Die pijpleiding is nodig, omdat de capaciteit van de huidige rioolleiding onvoldoende is door de uitbreidingen in Katwijk Noord.

Die rioolleiding wordt met een gestuurde boring aangebracht. Daarna wordt er aan beide oevers een aansluiting gemaakt op het bestaande riool.

De aannemer start komende maandag (29 november) met het inrichten van het depot. Aansluitend wordt begonnen met de boring. Eerst wordt de pijpleiding (zinker) onder het kanaal aangebracht. De verwachting is dat dat op 24 december klaar is. 

Als de pijpleiding onder het kanaal in aangebracht, wordt het nieuwe riool vanaf 10 januari 2022 aangesloten op die in de Prins Frederikdreef (Cleijn Duin) en de Reygersberglaan (Hoornes-zuidoost). Het is de bedoeling dat de wegen begaanbaar blijven.