Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Wijkbeheerder Jacko Verdoes en wethouder Adger van Helden met de checklist van de burgerschouw.&nbsp;</p>

Wijkbeheerder Jacko Verdoes en wethouder Adger van Helden met de checklist van de burgerschouw. 

(Foto: Aad van Duijn)

Burgerschouw vertelt over kwaliteit van leefomgeving

De gemeente voert allerlei type werkzaamheden aan de openbare ruimte uit. Dat doet ze direct of indirect als opdrachtgever. In beide gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het resultaat. En dat biedt de kans op een beoordeling. Een burgerschouw is zo’n vorm van beoordeling, waarbij inwoners de kans krijgen een terugkoppeling te geven over de kwaliteit van hun de leefomgeving.

Door Aad van Duijn

Groot is de opkomst niet. De beoordeling voor de wijken Koestal en de Zuid gebeurt door drie personen. Onder hen uw verslaggever, wijkbeheerder Jacko Verdoes en wethouder Adger van Helden, die enerzijds vanuit zijn betrokkenheid als burger en anderzijds als bestuurder zelf wil beoordelen hoe de wijken er kwalitatief bij liggen.

De eerstgeplande schouw ging vanwege zware regenval niet door. Afgelopen vrijdag is het weer uitstekend en op de fiets trekt de groep gericht door het dorp. Daaraan voorafgaand is er een toelichting en instructie in het gemeentehuis. 

Willekeurige plekken

In de wijken worden vooraf door de groep tien willekeurige locaties aangewezen waar terplekke een vak van tien bij tien meter beoordeeld wordt. Wat men aantreft verwoordt de groep aan de hand van een door de gemeente opgestelde ‘meetlat burgerschouw’ in een vrij precieze score. Gelet in dat vak wordt op zwerfafval, onkruid in het groen, onkruid op de verharding, vormen van graffiti, vervuiling van de eventueel geplaatste afvalbakken, de kwalitatieve staat van straatmeubilair (van lantaarnpaal tot speeltoestellen) en de openbare verlichting. 

Verder komt aan bod de kwaliteit van het groen, en dan met name beplanting, de hagen, het gras en de heesters. Tenslotte geldt de schouw voor het asfalt, straatklinkers en stoeptegels. Kortom, een hele lijst die met het oog beoordeeld en gekwalificeerd wordt. De opgestelde meetlat is daarbij ook het instrument om achteraf een relatief verantwoord vergelijk te hebben van alle schouwen.

Verdoes – wijkbeheerder van Katwijk aan Zee – vertelt dat de schouwen medio november in een brede bijeenkomst besproken en verder toegelicht gaan worden aan alle betrokkenen. ‘Er wordt dus niet alleen per wijk een cijfer uitgedeeld maar op een later tijdstip een discussie gevoerd over de kwaliteit van de gehele leefomgeving en de eventuele tips om deze te verbeteren. Een beoordelingswijze die jaarlijs aangeboden wordt, zij het dat deze vorig jaar vanwege corona niet doorging.’

Discussie

De tien locaties die vooraf gekozen zijn voor deze schouw liggen verspreid over de beide wijken. “Waar de beoordelaars toe beperkt moeten blijven is het vak van de geschatte 10 bij 10 meter. Dat biedt een gerichte beoordelingskans en later de mogelijkheid tot vergelijken,” aldus Verdoes. Aangekomen op de locaties geschiedt de beoordeling serieus en is het vooral een zaak van tellen, goed kijken en waarderen.

Opvallend bij deze rondgang was de beperkte waarneming van ‘hondenpoep’. Daarbij oogden de beoordeelde plekken over het algemeen als goed verzorgd en voorzien van volop aanwezig en prima onderhouden groen. Dat gold eveneens voor de kwaliteit van het straatmeubilair, al discussieerde de groep er wel over of een iets scheefstaand bord een matig of een naar tevredenheid kreeg. Na een rondgang van anderhalf uur was de schouw voor deze wijken een feit en ziet de groep elkaar terug bij de toelichting op alle waarnemingen.

De schouw blijkt feitelijk een directe vorm van democratie, waar de eerst betrokkenen zelf de kans hebben een direct oordeel te kunnen uitspreken.