Logo allesoverkatwijk.nl


Gemeente gaat inwoners met betalingsproblemen helpen

Vanaf oktober wordt er contact gezocht met inwoners die hun rekeningen voor de vaste lasten niet betaald hebben. Niet om mensen de les te lezen maar om hulp aan te bieden. Met als doel om eventuele financiële problemen al vroeg bespreekbaar te maken en om te voorkomen dat er grotere schulden ontstaan.

Wethouder Adger van Helden: “Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden gemiddeld pas na 5 jaar aan de bel trekken. Pas dan komen ze in beeld bij schuldhulpverlening. Maar dan zijn er vaak al veel schuldeisers en een hoge schuld. Door vroeg het gesprek met inwoners aan te gaan, willen we voorkomen dat achterstanden zich opstapelen en grote schulden worden. Vaak kunnen in zo’n vroeg stadium simpele tips al helpen om financiële problemen te voorkomen.”

Privacy
De gemeente werkt hierin samen met Dunavie en Zorg en Zekerheid maar ook de landelijke organisaties zoals energieleveranciers, waterbedrijven en de andere zorgverzekeraars. Deze organisaties melden achterstanden in een systeem. De organisaties kunnen alleen de achterstand melden die er bij hun bedrijf is en niet zien of er nog meer meldingen zijn voor die persoon. De gemeente krijgt elke maand een overzicht van alle meldingen. Vervolgens neemt iemand van het wijkteam contact op om te kijken of zij kunnen helpen. Dat contact wordt op verschillende manier gelegd: via sms, e-mail, een brief, telefonisch of door bij de inwoner thuis langs te gaan. En uiteraard is het aan de inwoner zelf of zij hulp willen; dit is zeker niet verplicht.

Hoe eerder, hoe beter
Geldproblemen kunnen echt iedereen overkomen.. Maar mensen zoeken meestal pas in een laat stadium hulp. En juist door vroeg aan de bel te trekken, voorkom je dat er echt grote problemen ontstaan. Daarom is in de wet geregeld dat gemeenten een taak hebben in de vroegsignalering van schulden en dat de signalen kunnen worden doorgegeven over de betalingsachterstanden. Met die signalen kan er in een vroegtijdig stadium hulp worden aangeboden.