Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Busbaan langs Duinvallei, geen grote renovatie N206

De komende twintig jaar hoeft er niet gerekend te worden op een grote renovatie van de provinciale weg N206 tussen de Duinvallei en het dorp Katwijk aan den Rijn. Er komt daar wel een vrijliggende busbaan, maar nog niet duidelijk is hoe die daar wordt ingepast. Daarvoor zijn nog verkeerskundige onderzoeken gaande, liet een woordvoerder van de provincie weten.

Medewerkers van provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het uitvoerende ingenieursbureau waren afgelopen dinsdagavond in de kerkzaal van de Open Hof in Katwijk aan den Rijn om toe te lichten, dat er onderzoek wordt gedaan naar de inpassing van een busbaan langs de provinciale weg bij de Duinvallei. 

Die is nodig om de bussen van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) R-net snel van Leiden naar Katwijk en vice versa te laten rijden.

Hoe die busbaan daar precies ingepast gaat worden, is nog niet bekend, want er lopen nog verkeersonderzoeken. Die worden binnen zo’n twee weken bekend, waarna de provincie dit najaar weer terugkomt om de dan uitgewerkte plannen aan de inwoners voor te leggen en te bespreken.

De provincie trekt nadrukkelijk samen op met de gemeente in dit project. Die heeft daarvoor ruim drie ton uitgetrokken om te voorkomen, dat de gemeente verrast wordt met een ontwerp dat ‘onvoldoende rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit en met toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving van de busbaan’.

In afwachting van de verkeersonderzoeken konden de vertegenwoordigers van provincie, gemeente en ingenieursbureau dinsdagavond nog niets vertellen over de inpassingsplannen. Dat leidde bij een aantal bewoners voor de nodige wrevel. ‘Ik mis de N206 in het verhaal’, benadrukte een van de aanwezigen. Die provinciale weg is veel dorpsbewoners een doorn in het oog. Die zorgt voor veel geluids- en milieuoverlast. In het verleden is regelmatig gesproken over verdieping en zelfs een tunnel. Daar hoeft niet op te worden gerekend, kreeg hij te horen. Gelijktijdig met de aanleg van de busbaan zullen wat ‘kleine aanpassingen aan die weg worden gedaan om de doorstroming gaande te houden’, liet de projectleider daarop weten. Dat moet voor de komende twintig jaar voldoende moeten zijn.

In het najaar wordt meer duidelijk over de inpassingsplannen voor de busbaan bij de Duinvallei.