Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De actie ‘steen er uit, plant er in’ leverde bij tuincentrum De Mooij in Rijnsburg een volle bak met stenen op. | Foto: pr</p>

De actie ‘steen er uit, plant er in’ leverde bij tuincentrum De Mooij in Rijnsburg een volle bak met stenen op. | Foto: pr

(Foto: pr)

Stenen de tuin uit voor beter klimaat

‘We moeten de discussie aangaan of al die versteende tuintjes nog wel verantwoord zijn. Katwijk telt een zee aan geplaveide tuintjes. Die stenen moeten eruit, want als er forse buien komen, kan de riolering het niet meer aan. Als er dan alleen stenen liggen, klotst het water over de drempel van de woningen.’

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Met dat beeld voor ogen, maakt wethouder Rien Nagtegaal de gemeenteraad vorige week donderdag duidelijk, dat niets doen geen optie is als het gaat om de klimaatregelen die de gemeente de komende jaren gaat nemen. 

Bij opwarming van de aarde met 1,5 graden, moet ook Katwijk rekening houden met meer wateroverlast, maar ook met meer droogte. 

De politiek is eensgezind als het gaat om het belang van nu maatregelen nemen. De partijen zouden liefst meer willen doen, maar daar ontbreekt het geld voor. Dat geld moet van het Rijk komen, is de eensluidende conclusie. 

Wel haalt de gemeente 30.000 euro uit de duurzaamheidsagenda voor een ‘groene daken subsidie’. Groene daken leveren een bijdrage aan het verminderen van wateroverlast en van hittestress. 

DURF stelt voor om geld voor de warmtetransitie over te hevelen naar de Klimaatadaptatie. 

Toon Stegmann van de VVD vindt dat geen goed plan. ‘Klimaatmitigatie gaat over het voorkomen. Met klimaatadaptatie zeg je ‘oh jee, we maken de dijken wat hoger. DURF stelt nu voor om het geld van het vaccineren naar de ic over te hevelen. Voorkomen is beter.’ 

Met het nemen van maatregelen is jaarlijks een bedrag van zo’n twee miljoen euro gemoeid.

Zonder maatregelen zou de totale klimaatschade voor Katwijk op kunnen lopen naar ruim 8 miljoen per jaar in 2050. 

Klimaatadaptatie
De gemeenteraad neemt donderdag 7 oktober een definitief besluit over het plan Klimaatadaptatie.