Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De gezamenlijke Duin- en Bollengemeenten stuurden een brandbrief aan demissionair minister Bas van &#39;t Wout. | Foto: Arenda Oomen</p>

De gezamenlijke Duin- en Bollengemeenten stuurden een brandbrief aan demissionair minister Bas van 't Wout. | Foto: Arenda Oomen

(Foto: Arenda Oomen)

Noodkreet aan de minister

De gezamenlijke wethouders Economie uit de Duin- en Bollenstreek hebben minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ‘t Wout een brief gestuurd met een helder verzoek: ‘Bied perspectief aan ondernemers’.

Wethouder Knape: “De impact van de coronapandemie voor de horeca, toeristische sector en retail is groot. Daarom sluiten we graag aan bij de oproep van ondernemers om perspectief te bieden op geleidelijke opening van deze sectoren.”

In niet mis te verstane bewoordingen wordt de situatie geschetst: “De verruiming die op 23 februari 2021 is aangekondigd is een kleine stap, maar is volgens ons nog onvoldoende. Zeker als dit er toe leidt dat voor het grootwinkelbedrijf aanvullende regelingen getroffen gaan worden en de kleine zelfstandige (zoals het nu lijkt) niet onder die regelingen gaan vallen. Hierdoor zal vooral bij de kleine zelfstandige wrevel ontstaan en draagt dit bij aan het verliezen van het toch al afnemende maatschappelijke draagvlak.

De financiële gevolgen hebben naast de nodige maatschappelijke en persoonlijke impact ook gevolgen voor de leefbaarheid binnen onze kernen. Als overheden dreigen we het zo benodigde draagvlak te verliezen juist bij die ondernemers die enorme financiële en persoonlijke offers hebben gebracht. Dat verlies aan draagvlak is het laatste dat wij kunnen gebruiken.”

In de brief pleiten de wethouders voor een gedetailleerde routekaart met een duidelijk stappenplan voor een verantwoorde heropening voor de toeristische sector, horeca en retail.

Naast de maatschappelijke en persoonlijke impact van de coronapandemie, heeft de financiële situatie van veel ondernemers ook gevolgen voor de omgeving. Het is nodig dat er een vooruitzicht komt dat toeristen, bezoekers en inwoners, met in acht neming van duidelijke regels, weer kunnen genieten van de prachtige Duin- en Bollenstreek.

Water aan de lippen
De getroffen regelingen zijn onvoldoende. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. De verruimingen van 23 februari zijn een kleine stap, maar het is nog niet genoeg.

“Heldere vooruitzichten zijn nodig zodat de ondernemers zich kunnen voorbereiden en de heropening op een voor hen kenmerkende creatieve wijze kunnen vertalen naar hun bedrijfsvoering. Ook landen als Engeland en Duitsland geven gehoor aan de noodkreten vanuit diverse sectoren en zijn inmiddels bezig met het neerzetten van routekaarten die, uiteraard onder het nodige voorbehoud aangaande de ontwikkelingen rondom corona, een stip op de horizon moeten zetten. De benodigde routekaart kan een tijdsplanning koppelen aan het aantal besmettingen en aangeven wat er bedrijfsmatig nodig is en voorbereid moet worden om open te mogen gaan.”

De wethouders zijn graag bereid het gesprek aan te gaan met de minister, om zo de noodkreet van vele ondernemers extra te benadrukken.

‘Het bieden van perspectief waarbij we vooraf van elkaar weten wanneer we wat kunnen verwachten, heeft naar onze mening een zeer hoge prioriteit. We zouden dan ook graag zien dat we dit gezamenlijk snel gaan oppakken. Dat u samen met andere kabinetsleden op 3 maart 2021 een goed gesprek heeft gehad met de Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland over de behoefte aan perspectief en een routekaart geeft ons vertrouwen. Ook wij zijn gaarne bereid om met u op korte termijn in gesprek te gaan, waarbij we de mogelijkheden verkennen in de richting van een gedetailleerde routekaart en een gefaseerde heropening van genoemde sectoren. Samen met onze ondernemers zijn wij goed in staat om met u de details uit te werken die nodig zijn om alles in goede banen te leiden.’