Weinig animo voor subsidie compensatie corona
Logo allesoverkatwijk.nl
<p>Hands holding british pound coin and small money pouch</p>

Hands holding british pound coin and small money pouch

(Foto: pr)

Weinig animo voor subsidie compensatie corona

Bij de gemeente Katwijk waren vorige maand nog slechts drie aanvragen binnen gekomen voor de ‘subsidieregeling financiële steun non-profit organisaties coronacrisis Katwijk’. In die subsidiepot zit 350.000 euro en het maximale subsidiebedrag per aanvrager is 15.000 euro. Er is dus genoeg in de pot voor 23 aanvragen.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Die subsidieregeling is bedoeld voor non-profitorganisaties gericht op cultuur, sport en welzijnswerk. Met die regeling wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen, dat ‘continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten van non-profitorganisaties’.

Belangrijkste criterium van de subsidieregeling is, dat de aanvragende organisaties ‘aantoonbaar in (acute) financiële nood verkeren die door COVID-19 is veroorzaakt’, zoals in die regeling staat. Inkomsten zijn weggevallen, terwijl de betalingsverplichtingen gewoon doorlopen. ‘Drie subsidieaanvragen is inderdaad niet veel’, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.

Als mogelijke reden wordt het volgende aangegeven. ‘In de gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met verschillende non-profit organisaties komt regelmatig naar voren dat de organisaties het moeilijk hebben, maar zich nog redelijk weten te redden. Deels vanwege landelijke en provinciale compensatieregelingen en anderzijds vanwege lagere kosten, omdat activiteiten niet plaatsvinden.’

Meer in De Katwijksche Post van afgelopen donderdag.