Rijnland wil exploitatie van Katwijks bellenscherm voor z’n rekening nemen
Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De werking van het bellenscherm, gezien van bovenaf.</p>

De werking van het bellenscherm, gezien van bovenaf.

(Foto: pr)

Rijnland wil exploitatie van Katwijks bellenscherm voor z’n rekening nemen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de exploitatie (ruim 400.000 euro) van de zogenoemde Limes Bubble Barrier, een bellenscherm bij het gemaal in Katwijk waarmee plastic uit het water wordt gehaald, voor zijn rekening nemen. Dat voorstel legt het Rijnland-bestuur woensdag 27 januari voor aan het algemeen bestuur van het waterschap.

De Limes Bubble Barrier is een initiatief van Stichting Coast Busters, het burgerinitiatief waarbij onder andere Jutters Katwijk en Straatjutters Katwijk nauw betrokken zijn. Rijnsburger Louis van Schie is daar initiatiefnemer van. Die begon ruim drie jaar geleden met het wekelijks opruimen van plastic van het strand in Katwijk en dat doet hij nog steeds met een aantal medestanders. Op zijn initiatief wordt er ook regelmatig op straat gejut naar plastic afval.

De steun van Rijnland is belangrijk en een steun in de rug van Coast Busters, die voor de financiering van het bellenscherm moet zorgen. De kosten daarvan zijn begroot op 689.000 euro. Een flink deel daarvan is al toegezegd en wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, een bijdrage uit het groenfonds van Holland Rijnland, bijdragen van sponsoren, fondswerving, giften, enz. Er resteert nog een tekort van bijna drie ton. Er wordt daarom ook nadrukkelijk gezocht naar financiering vanuit marktpartijen.

Rijnland financiert de aanschaf van het bellenscherm dus niet mee, maar wel de kosten voor de exploitatie van het systeem, ruim 4 ton. Als voorwaarde voor die bijdrage stelt Rijnland dat de kosten voor de investering volledig zijn gedekt.

Werking Bubble Barrier
De Limes Bubble Barrier bestaat uit een buis met gaten erin, waardoor lucht wordt gepompt. Door die buis op de bodem te leggen van het Uitwateringskanaal, voor het Katwijks gemaal, ontstaat er een bellenscherm van lucht. De bellen zorgen ervoor dat plastic (en ander afval) naar het oppervlak van het water wordt gebracht. Door de buis diagonaal op de bodem te leggen, drijft het afval via een natuurlijke stroom naar de kade, waar het afval wordt opgevangen en wordt afgevoerd.

De Bubble Barrier is een beproefd concept en wordt elders op de wereld gebruikt bij onder andere jachthavens om te voorkomen dat afval en olie wegstroomt richting open water. Het concept is in Nederland omgebouwd tot afvangsysteem voor plastic in watergangen.

De Bubble Barrier wordt getest bij de AWZI Wervershoof (Hollands Noorderkwartier) op het verwijderen van microplastics en Westerdok (gemeente Amsterdam en Waternet) op het verwijderen van zwerfvuil. Deze pilots zijn net gestart.

De Limes Bubble Barrier kan de eerste volledig operationele installatie worden. De verwachting is dat dit internationaal belangstelling zal krijgen en internationale delegaties naar Katwijk komen om kennis te nemen van deze innovatieve aanpak.