Afbeelding

Lees terug: Gemeenteraad in debat over miljoenenbezuinigingen

Algemeen

De gemeenteraad van Katwijk is donderdag in debat over de miljoenenbezuinigingen. 5,2 miljoen euro moet er jaarlijks bezuinigd gaan worden. De elf fracties in de gemeenteraad geven hun algemene en politieke beschouwingen over het jaar 2021. Om 13.00 uur beginnen de fractievoorzitters met het uitspreken van hun beschouwingen en reageren zij al op elkaar. Daarna antwoordt het college. In de avond begint de tweede ronde van het debat en neemt de raad besluiten. Alles over Katwijk en RTV Katwijk houden je de hele dag op de hoogte.

Vanwege het coronavirus zijn alleen de fractievoorzitters van de fracties aanwezig. Zij voeren dan ook het woord. In de zaal zitten zo’n twintig mensen. De wethouders zijn ook afwezig vooralsnog.

De uitzending is overigens via RTV Katwijk integraal te volgen. De samenvattingen en het nieuws is hier te lezen.

21.46 uur - Burgemeester Cornelis Visser sluit het fysieke gedeelte van de vergadering. Over een half uurtje wordt digitaal gestemd. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk is in onvrede over het feit dat de burgemeester hem afkapt omdat hij onder meer namen van ambtenaren gebruikt.

21.28 uur - Inmiddels zijn de collegeleden weer aan de beurt. Onenigheden en wat details worden besproken.

21.09 uur - Inmiddels zijn een hoop raadsfracties aan het woord geweest. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk was te laat, hij stond naar eigen zeggen voor een dichte deur.

20.43 uur - Het debat is wat vlakjes nog. Onder meer Sonny Spek van DURF, Barend Tensen van het CDA zijn aan het woord geweest.

20.39 uur - Inmiddels is de tweede termijn gestart. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat.

Reacties

Reactie Jaap Haasnoot - KiesKatwijk - over algemene beschouwingen


Reactie Wouter-Jan Vroegindeweij - SGP - over algemene beschouwingen


Reactie Matthijs van Tuijl - PvdA over algemene beschouwingen 


Gijsbert Schrijvers - Hart voor Katwijk - De reactie van het college was wat mager.


Toon Stegmann - VVD - Een motie om de OZB gelijk te houden wordt waarschijnlijk niet gesteund.


Ralf Boland - D66 - Een motie om aandacht te houden voor achterstandsleerlingen wordt aangenomen. Goed nieuws voor de partij.

Sonny Spek - DURF - Onder meer een motie over een subsidiedeskundige wordt omarmd door de gemeente. Een motie over huismeesters wordt niet omarmd.

19.13 uur - Burgemeester Cornelis Visser sluit aan als laatste collegelid. Nu schorsen tot 20.30 uur.

19.09 uur - Wethouder Corien van Starkenburg: ‘Het sociaal domein - met name jeugdzorg - is veel aan bod gekomen. We zijn keihard aan het werk om de jongeren hulp te bieden. Ondanks het coronajaar zien we ontwikkelingen op lokaal niveau. Met veel energie wordt er gewerkt.’

19.04 uur - Wethouder Rien Nagtegaal. ‘Daar waar het gaat om grote projecten komen ze allemaal af. Dat is mooi nieuws. Qua groen wordt het ook steeds meer zichtbaar. We zien uit naar een gesprek met de raad over het groenstructuurplan. Fijn dat de begroting ons in staat stelt om door te gaan met grote mobiliteitsvraagstukken.’

18.58 uur - In rap tempo. Wethouder Jacco Knape nu.

18.54 uur - Wethouder Gerard Mosterd aan het woord over zijn portefeuille bouwen. Hij noemt even op waar de afgelopen jaren is gewerkt, ‘daar willen we mee doorgaan.’ Over Planlocatie Valkenburg: ‘We zijn afhankelijk van andere partijen. Als het aan de VVD had gelegen waren alle woningen op PLV extreem duur geworden. Het is aan dit college geweest dat er nu diverse woningen komen.’

18.47 uur - Het is volgens Van Helden onverstandig om te bezuinigen op de inburgering en onderwijs. Over andere voorstellen is de wethouder welwillend om te onderzoeken. ‘Er moet echt nog heel veel uitgewerkt worden’, als het over de bezuinigingsnotitie in het algemeen gaat.

18.45 uur - ‘Er zijn heel veel opgaven. Dat was voor het college ook het uitgangspunt bij deze bezuinigingsnotitie.’ De wethouder stelt dat de fracties het daar ook mee eens zijn. ‘We moeten Katwijk niet kapotbezuinigen.’

18.44 uur - De schorsing is voorbij. Inmiddels zijn de wethouder ook gearriveerd. Zij gaan - binnen een half uur - reageren op het debat. Wethouder Adger van Helden trapt op. 

18.20 uur - Na de ChristenUnie zijn alle partijen geweest. Daarna reageert het college, en daarna is er een schorsing. Dan is de tweede termijn met als slotstuk een stemming.

18.16 uur - ChristenUnie sluit de rij. Met de opmerkingen ‘Zijn we nog wakker?’ Nou, 5 uur luisteren is best vermoeiend, kan ik u zeggen. 

18.11 uur - VVD stoort zich ‘zeer aan kerkklokken luiden. Weer een christelijke feestdag? Die hebben we al genoeg’. KiesKatwijk: ‘van kerkklokken luiden kun je geen brood kopen.’ Diverse partijen vragen zich af wanneer het CDA zich met de inhoud gaat bemoeien.

18.09 uur - Oproep van CDA: ‘Laten we op de grens van Oud naar Nieuwjaar, om 0.00 uur, zoveel mogelijk de kerkklokken luiden in onze gemeente. Als teken van eenheid. Als teken van hoop.’

17.59 uur - CDA: ‘De woningmarkt zit zo op slot en we moeten alles op alles zetten. VVD wil bouwen, bouwen, bouwen, maar er is ook fundering nodig.’ Reactie VVD: ‘In gelul kun je niet wonen, er moet gebouwd worden.’

17.54 uur - Motto bij Algemene Beschouwingen CDA: ‘Bezuinigen waar mogelijk, maar maatschappelijke functies in stand houden waar nodig.’

17.51 uur - CDA nu aan het woord

17.42 uur - KiesKatwijk pleit voor een grenscorrectie op Planlocatie Valkenburg. ‘Geef het aan Leiden.’ Of eis van de regio een bijdrage en ruil voor een woningquotum.

17.40 uur - GemeenteBelangen vindt, dat KiesKatwijk op moet houden met verwijzen naar stukken die geheim zijn. ‘Dat doet hij steeds en wij kunnen niet reageren, omdat er geheimhouding op ligt’, aldus GemeenteBelangen. ‘Ik vertel geen sprookjes. Er liggen contracten waar heel veel kleine lettertjes in staan waar veel op de millimeter is geregeld’, luidt de reactie van KiesKatwijk.

17.39 uur - ‘We steken ons kop niet in de strop’, reageert ChristenUnie.

17.35 uur - KiesKatwijk heeft ook nog een motie voor een ‘serieus onderzoek moet komen naar de verwachte kosten en baten’ over de ontwikkeling van Project Locatie Valkenburg. ‘Ik verwacht dat we failliet gaan op die ontwikkeling’, aldus KiesKatwijk.  

17.29 uur - KiesKatwijk komt met ‘motie van teleurstelling‘. Teleurstelling over het college. ‘De democratie is kapot’. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk noemt diverse projecten waarbij volgens hem fouten zijn gemaakt door het college.

17.28 uur - Ja, daar is de eerste interruptie. Van het CDA.

17.23 uur - KiesKatwijk begint. Benieuwd hoe lang het duurt voor de eerste interruptie er is. Of heeft iedereen nog de mond voor hartig broodje?

17.22 uur - Weer even schorsing om een saucijzenbroodje of kaasbroodje weg te werken. Nog drie partijen te gaan. En daarna de eerste reactie van het college. 

17.10 uur - Gaat opeens zo snel. Bijna prijs voor D66. Pas na het slotwoord komen er interrupties. 

17.08 uur - Aantal amendementen staat nu op 14. Aantal moties op 7.

17.06 uur - Nu is D66 bezig. En al weer een amendement in de maak. Als een amendement wordt aangenomen, moet het beleid worden aangepast. Een motie is een verzoek aan het college. 

17.05 uur - De prijs voor uitspreken van de Algemene Beschouwingen zonder veel interrupties gaat naar fractie Smits. Binnen 8 minuten klaar!

17.00 uur - Alle moties en amendementen zijn hier terug te lezen. Hart voor Katwijk heeft er nogal een aantal.

16.55 uur - En tijd voor raadsfractie 6: de fractie Smits. 

16.43 - Hart Voor Katwijk noemt Welzijnskwartier ‘een geldslurpende partij’. ‘Er worden veel belangrijke taken gedaan, maar simpele projecten kosten al 8 ton’. DURF wijst Hart Voor Katwijk erop, dat het Welzijnskwartier voor de gemeente allerlei taken uitvoert. Op verzoek van de gemeente. ‘Dus is het niet fair om Welzijnskwartier zo aan te spreken.’  

16.33 uur - Er lijkt zich tweedeling af te tekenen in gemeenteraad. Partijen die koste wat kost de ozb-verhoging tegen willen houden tegenover partijen die koste wat kost bepaalde bezuinigingen in het sociaal domein willen voorkomen.

16.30 uur - ‘Het gaat om een steuntje in de rug en niet over handje vasthouden’, doet ook ChristenUnie duit in het zakje.

16.28 uur - PvdA reageert. ‘De VVD is guur rechts, maar dit lijkt wel een ijswinter’, naar aanleiding van opmerkingen Hart Voor Katwijk over ‘handje vasthouden’.

16.25 uur - Hart Voor Katwijk stelt, dat de gemeente niet altijd angstvallig het handje van de burger vast moet houden. ‘Je moet de burger niet lui maken. Er zijn dingen die we echt moeten doen als gemeente, maar we doen ook te veel.’

16.17 uur - Uit de Algemene Beschouwingen van Hart Voor Katwijk: ‘Het uitgangspunt van onze Algemene beschouwingen en de bezuinigingsvoorstellen zijn gebaseerd op: Terug naar de basis, bijzaken afstote; Zorgen voor goede wegen, veiligheid, groen, leefklimaat en uitstraling; Faciliterende kerntaken die nodig zijn voor onze inwoners.’

16.17 uur - En ook nog even de algemene beschouwing van Hart voor Katwijk. Geen briefje met kale tekst, maar een mooi opgemaakt document. Leest u even mee?

16.13 uur - Nog even de moties van DURF. Zorg voor meer Mbo-stages, Subsidiedeskundige, Onderzoek naar huismeester en Subsidie detailhandel.

16.12 uur - Stand na 4 partijen: 5 amendementen en 4 moties waar vanavond over gestemd moet worden.

16.10 uur - Na wat technische problemen en een korte schorsing is nu nummer 5 bezig: Hart Voor Katwijk. Er komen weer een hoop amendementen en moties aan.

16.00 uur - Een uiteraard komt DURF ook met moties en amendementen.

15.50 uur - Genuanceerd en kort is het niet geworden. DURF is nogsteeds bezig.

15.34 uur - DURF maakt zich zorgen om de huisvesting van mensen met psychische problemen. Er is te weinig spreiding van die mensen in een wijk.

15.23 uur - Burgemeester Visser probeerde het tempo er in te houden en interrupties in te tomen, ‘want anders zijn we pas 18.00 uur klaar met deze eerste ronde’. Heeft zeker dit liveblog gelezen!

15.21 uur - Genuanceerd en kort, zegt DURF bij start van de Algemene Beschouwingen. Marc en ik maken een chocoladeletter soldaat. Hier is de hele inbreng van DURF te lezen.

15.19 uur - De VVD komt met drie amendementen. De eerste is een tegenbegroting met een oplossing voor alle problemen binnen de gemeente. Mocht deze niet aangenomen worden (wat verwacht wordt), komt de VVD met een twee amendementen. Om te voorkomen dat de toeristenbelastingen en belasting strandhuisjes gaan. Deze kunnen waarschijnlijk ook niet op steun rekenen.

15.15 uur - Oproep van de VVD: ‘Ophouden met regels, regels, regels en overgaan op bouwen, bouwen, bouwen.’

15.11 uur - Het gaat nu al een tijdje over woningbouw op Vliegkamp Valkenburg. VVD: ‘we mogen de burger niks vertellen over wat er achter de schermen gebeurt. Dat is schandalig’, aldus VVD.

15.09 uur - Uit de Algemene Beschouwingen van de VVD:  ’Ook vindt de VVD het nog altijd geen taak van de gemeente om een gemeentelijke muziekschool te hebben, stellen we wat kleinere bezuinigingen op de maatschappelijke agenda voor, stoppen we de deelname aan regionale lobbyclubs zoals Economie071 en bezuinigen we op gemeenschappelijke regelingen.’

15.05 uur - VVD is nog steeds bezig.

14.57 uur - PvdA merkt op, dat VVD ‘guur rechts’ bezig is om noodzakelijke bezuinigingen door te voeren, alleen maar om ozb niet te hoeven verhogen. VVD komt met uitleg over huizen van 7 ton, maar dat levert veel hoon op van andere partijen. ‘De VVD is alleen maar bezig met de 1 procent rijksten van Katwijk,’ zegt de PvdA.

14.48 uur - Iedere partij heeft 8 minuten om de Algemene Beschouwingen voor te lezen. Dat is dus 8 keer 11 partijen, is 88 minuten oftewel bijna 1,5 uur. Door alle interrupties duurt 1 bijdrage zo’n 25 minuten. Keer 11 is 225 minuten oftewel bijna 4 uur. Waar ik maar mee wil zeggen, dat we nog een tijdje in het Heerenhuys zullen zitten voordat deze eerste ronde achter de rug is. Daarna volgt een tweede ronde waarbij het college reageert. Pas vanavond wordt er (digitaal) gestemd.

14.42 uur - De VVD is tegen toeristenbelasting. SGP wil weten of toeristenbelasting een reden is om niet op vakantie te gaan. VVD antwoordt: ‘voor een overnachting op de camping wordt de toeristenbelasting verdubbeld. Dat kan een reden zijn.’

14.38 uur - VVD kondigt amendement aan met tegenbegroting.

14.36 uur - ‘De VVD wil de belastingen niet verhogen en deze hooguit aanpassen aan de inflatie (zo’n 1,1%).’

14.31 uur - VVD: ‘2020 is een rotjaar.’ De hele inbreng van de VVD is hier te lezen.

14.30 uur - Lekker Katwijks Knipje bij de koffie. En we gaan weer beginnen. VVD is nu aan de beurt.

14.20 uur - We gaan 5 minuten schorsen.

14.18 uur - GB kondigt amendement aan, samen met PvdA en D66, om de bezuinigen niet ten koste te laten gaan van leerlingen en ondersteuning. Hier is het hele amendement te lezen.

14.12 uur - GB stelt, dat de raad zelf bijdraagt aan druk op de ambtelijke organisatie door heel veel vragen te stellen, die door de ambtelijke organisatie moeten worden uitgezocht. Waarop de VVD reageert met ‘stelt GB nu voor dat wij als raadsleden minder actief moeten worden?’. En KiesKatwijk met: ‘Die vele vragen komen omdat het college zijn werk niet goed doet. Daarom zijn er veel vragen vanuit de raad.’

14.03 uur - GemeenteBelangen aan de beurt. Rene Slootweg: ‘Digitaal vergaderen is niet goed voor democratisch proces.’ Hier weer de volledige inbreng van GB te lezen.

14.02 uur - Algemene Beschouwingen zijn uurtje bezig en tweede van de elf partijen moet die nog afronden.

14.00 uur - Dat amendement is ondertekend door een meerderheid van de raad: 23 van de 33 stemmen.

13.51 uur - CDA mag alvast amendement indienen met voorstel om te bezuinigen op personeel van de gemeente. Dat amendement is mede-ondertekend door SGP, ChristenUnie, D66, GemeenteBelangen, PvdA en Fractie Smits.  Hier is de volledige tekst van het amendement te vinden. 

13.49 uur - Gedoe over wanneer wie een amendement indient. Er wordt steeds gesproken over een amendement van SGP maar die is nog niet officieel ingediend. KiesKatwijk wil ook alvast amendement indienen, maar die moet even wachten.

13.47 uur - CDA en SGP komen met amendement om ‘te snijden in eigen vlees’, oftewel bezuinigen op gemeentelijk personeel.

13.41 uur - Reactie SGP: ‘ozb-verhoging is pijnlijk, maar wij willen het voorzieningenniveau op peil houden.’

13.39 uur - Vraag van VVD aan SGP: ‘hoe kunt u akkoord gaan met verhoging van de ozb?’ KiesKatwijk noemt de SGP zelfs ‘roekeloos’.

13.37 uur - Dankzij de griffie mogen we in de zaal zelf plaatsnemen. Heel fijn, want nu zien we de raadsleden en het geluid is veel beter!

13.32 uur - Partijen mogen interrumperen, maar zijn dan wel gevonden aan de ‘dertig seconden regel’.

13.26 uur - Vroegindeweij: ‘Gemeentelijk huishoudboekje loopt leeg op zorgkosten.’

13.25 uur - Wouter-Jan Vroegindeweij van SGP is aan de beurt. Over eenzaamheid en corona. Lees hier de inbreng van de SGP.

13.21 uur - Van Tuijl krijgt interrupties van DURF en VVD. Van Tuijl reageert op VVD met: ‘VVD hakt keihard in op sociaal karakter. Dat is verschrikkelijk.’

13.14 uur - Het geluid van de raadsvergadering in de hal waar Marc en ik (Sandra) zitten, galmt behoorlijk. Grrrr.

13.12 uur - Matthijs van Tuijl van de PvdA: ‘Als we bezuinigingen doorvoeren die het sociale hart van Katwijk raken dan komt dat later als een boemerang naar ons terug’. Lees hier de inbreng van de PvdA.

13.10 Geluid herstelt en PvdA mag aftrappen.

13.05 uur - We beginnen goed. Het geluid in de ruimte waar de pers zit doet het niet.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant