Algemene beschouwingen op 10 december
Logo allesoverkatwijk.nl
<p>De gemeenteraad vergadert vanwege coronamaatregelen in het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn.</p>

De gemeenteraad vergadert vanwege coronamaatregelen in het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn.

(Foto: SKvD)

Algemene beschouwingen op 10 december

De elf fracties in de gemeenteraad zullen op 10 december hun algemene en politieke beschouwingen over het jaar 2021 geven. Deze beschouwingen staan in het teken van bezuinigingen. Om 13.00 uur beginnen de fractievoorzitters met het uitspreken van hun beschouwingen en reageren zij al op elkaar. Daarna antwoordt het college. In de avond begint de tweede ronde van het debat en neemt de raad besluiten. De hele vergadering wordt uitgezonden.

De begroting toont meerjarig een tekort, oplopend naar € 5,2 miljoen, met daarnaast nog forse onzekerheden. Het college heeft een voorstel met bezuinigingsmaatregelen aangeboden aan de raad. Het college stelt onder andere voor het onderwijsbeleid te versoberen, strenger te indiceren bij de WMO, te bezuinigen op de activiteiten van de maatschappelijke agenda, hogere tarieven te vragen voor sportaccommodaties, de toeristenbelasting te verhogen en vanaf 2021 de onroerendzaakbelasting (OZB) met 4% te verhogen. In het voorbereidende debat op 26 november hebben diverse fracties aangegeven dat zij enkele aanpassingen van de voorgestelde maatregelen willen. Na het debat, naar verwachting om 22.oo uur, zal de gemeenteraad over de aanpassingen en het voorstel met bezuinigingsmaatregelen stemmen.

De vergadering volgenDe publieke tribune is gesloten. De vergadering is vanaf het begin, 13.00 uur, live te zien via RTV Katwijk en ook te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.