Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Bestuurswissel bij Katwijkse Ondernemersvereniging; koninklijke onderscheiding voor Peter Jongejan

Na meer dan zestien jaar als bestuurder, waarvan elf jaar in de functie van voorzitter, nam de Katwijkse Ondernemersvereniging op 3 november afscheid van de langst zittende voorzitter uit de vijftigjarige geschiedenis van de vereniging voor Katwijkse ondernemers: Peter Jongejan.

Een markant man, een sterke persoonlijkheid! Een handelaar pur sang. Initiatiefrijk, ondernemend en met enorm veel positieve energie om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij gaat dan ook zeker gemist worden, hoewel hij al heeft aangegeven ‘zijn club’ niet in de steek te laten als er een beroep op hem wordt gedaan.

Peter was een betrokken voorzitter. Stond dag en nacht klaar om op de barricades te gaan om op te komen voor het algemeen ondernemersbelang. Via ondernemersorganisaties, via de politiek. Maar ook als collega-ondernemer deed je nooit tevergeefs een beroep op hem als je bij hem aanklopte om raad of hulp.

Ondanks zijn drukke ondernemersbestaan en zijn vele bedrijven staat en stond hij altijd klaar om voor de KOV op pad te gaan om economisch voordeel voor Katwijk en de regio binnen te halen. Hij participeert onder andere in verschillende lokale organisaties zoals het Parkmanagement Katwijk en het Ondernemersfonds Katwijk, waarvan hij een van de oprichters was. Zijn individueel belang moest daarbij soms wijken voor het algemeen belang. En dit is een eigenschap die hij ook van de andere bestuursleden verlangde.

Peter is en was daarnaast ook een bestuurslid en voorzitter die van gezelligheid houdt. Niet alleen de bestuursleden waren regelmatig te gast bij hem thuis of op de boot, maar ook van de maandbijeenkomsten vond hij het belangrijk dat die een platform voor informele ontmoeting waren voor alle ondernemers. Belangrijk daarbij was en is dat er geen “directe handel” gedreven wordt, maar dat de bijeenkomsten vooral bezocht worden om elkaar te kunnen inspireren, motiveren en van elkaar te leren. En dat het goed toeven is bij de KOV-bijeenkomsten is te merken. Buiten de coronatijd om worden ze druk bezocht door gemiddeld 125 leden per avond. Verbindingen leggen tussen ondernemers, maar ook tussen ondernemers en politiek en andere organisaties, acht Peter van het grootste belang.

Terecht ontving hij dan ook vóór de algemene ledenvergadering een Koninklijke Onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor de KOV, maar ook voor andere charitatieve instellingen heeft gedaan. Namens de leden van de KOV werd hij daarnaast ook benoemd als erelid van de vereniging.

Aan Anne Heijnen de pittige taak om Peter als voorzitter op te volgen. Anne Heijnen zal samen met de andere bestuursleden Dirk Botermans en Mikel de Jong en de net gekozen bestuursleden Jeroen Coenen en Gert Jan Nell vanaf nu de vereniging besturen. Het gedachtegoed van Peter wordt daarbij zeker meegenomen in de toekomst.