Katwijk moet weer bezuinigen
Logo allesoverkatwijk.nl
Wethouder Adger van Helden.
Wethouder Adger van Helden. (Foto: SKvD)

Katwijk moet weer bezuinigen

De gemeente Katwijk gaat een financieel zware tijd tegemoet. Te weinig inkomsten, hoog voorzieningenniveau, dure jeugdzorg en als klap op de vuurpijl de coronacrisis. Wethouder financiën Adger van Helden komt met een sombere kaderbrief. Er blijkt een flink pakket aan maatregelen nodig om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen.

De gemeente heeft al eerder bezuinigingsrondes gehad maar nu moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om 3 mogelijkheden uit te werken.  

Bezuinigen op het gebied waar meer wordt uitgegeven dan is afgesproken.De overschrijding in bijvoorbeeld het sociaal domein wordt dan ook binnen dat domein opgelost.

Focus aanbrengen in de uitgaven en investeringen.Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt in belangrijkheid van projecten, opgaven en beleid. Ook kan er gekeken worden naar het wijkgericht werken. De focus komt dan op een van de wijken en in de andere wijken worden alleen de wettelijke taken uitgevoerd.

Verhogen van de inkomsten. Katwijk is een relatief goedkope gemeente dus ook mogelijkheden om de gemeentelijke belastingen te verhogen worden onderzocht.De verwachting is dat de gemeenteraad begin juli richting geeft aan het gemeentebestuur.

Donderdag uitgebreid in De Katwijksche Post.