Logo allesoverkatwijk.nl
Cees Oostindie, Pierre Sponselee en Gerard Mostert zetten hun handtekening. | Foto: pr
Cees Oostindie, Pierre Sponselee en Gerard Mostert zetten hun handtekening. | Foto: pr (Foto: pr)

Gemeente, Dunavie en SHD ondertekenen prestatieafspraken 2020

Gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en Stichting Huurdersbelangen 'de Duinstreek' (SHD) ondertekenden 2 december de prestatieafspraken Katwijk. Vanuit het oogpunt 'Iedereen verdient een prettig thuis' slaan partijen de handen ineen om een bijdrage te leveren aan betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving, aldus de gemeente in een persbericht.

De nieuwe prestatieafspraken gelden voor het komend jaar. Deze afspraken gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit, maatschappelijke opgaven en samenwerking.

Wethouder Gerard Mostert: 'Wij zijn blij dat de prestatieafspraken voor 2020 vanuit een goede samenwerking tot stand zijn gekomen. Samenwerking is nodig om de komende jaren goede en betaalbare woningen beschikbaar te houden voor onze inwoners'.

Doorstroommakelaar
De afspraken gaan bijvoorbeeld over de nieuwe doorstroommakelaar. Dit is een experiment van een jaar waarbij Dunavie op basis van lokaal maatwerk de doorstroom een impuls wil geven.

Een doorstroommakelaar bemiddelt bijvoorbeeld een huurder die in een te dure en te grote huurwoning woont naar een kleinere en goedkopere. Pierre Sponselee, interim directeur Dunavie: 'Dit gaat ons helpen om problemen voor te zijn en in specifieke situaties een betere match tussen huurder en woning te maken. Alle partijen zien hier het belang van in.'

De afspraken gaan ook over verduurzaming. Met het Dunergie programma worden 649 huurwoningen verduurzaamd, bijvoorbeeld door isolatie op diverse plekken aan te brengen. Deze huurders krijgen meteen zonnepanelen aangeboden. Hiermee wordt volgens de partijen een woonomgeving gecreëerd waarin het nu prettig leven is, maar ook voor latere generaties.

Betaalbaarheid is ook een heel belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken. Daarom is afgesproken dat de huurverhoging in 2020 gemiddeld niet hoger is dan inflatie. Cees Oostindie, voorzitter SHD: 'We blijven koersen op betaalbaar wonen voor de Katwijkers in goede woningen, in leefbare wijken.'

Vervolg

Op basis van de nieuwe woonagenda worden volgend jaar de meerjarige prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2021-2024.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!