Lees terug - Algemene Beschouwingen 2019 | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Lees terug - Algemene Beschouwingen 2019

De elf politieke partijen in de Katwijkse gemeenteraad beginnen zo meteen met het voorlezen van hun Algemene Beschouwingen. Die kunt u zelf ook nalezen op deze site. De partijen vertellen vandaag wat ze vinden van de plannen, die het college van burgemeester en wethouders voor volgend jaar heeft gepresenteerd in zijn begroting 2020, en van de belastingenvoorstellen voor dat jaar. allesoverkatwijk.nl houdt u op de hoogte van wat er allemaal tijdens die vergadering gebeurt.


 

23.30 En dan gaat het snel. De programmabegroting 2020 wordt unaniem aangenomen. Net als twee andere punten en burgemeester Visser sluit de vergadering. Een halve dag bloggen zit er op. Ik sluit ook af. 

23.28 Het amendement wordt ingetrokken. Het komt aan de orde bij het groenbeleidsplan. 
 

23.23 Weer een korte schorsing. Nu over het amendement voor behoud van openbaar groen. 

23.16 D66 houdt de motie 'oplossing voor scholen en kinderopvang 't Duyfrak' nog even aan. Op een ander moment gaat de raad daar over praten.
 

KiesKatwijk doet hetzelfde met de motie over aanpak vergrijzing. 'Dit is een serieus onderwerp dat ruime aandacht verdiend. Ik kom er op een ander moment op terug', aldus Haasnoot.
23.08 De onovertroffen bodes komen met glaasjes fris binnen. 


23.01 Een motie van de ChristenUnie om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een Juttersmuseum kan rekening op steun van coalitiepartners CDA en SGP en van oppositiepartijen Fractie Smits en KK. Dat is voldoende om de motie aan te nemen. 

22.57 Zeehonden in de gemeenteraad. Figuurlijk dan, in een discussie over een motie over een Juttersmuseum.
 

22.55 De motie over reanimatiecursussen op het voortgezet onderwijs wordt na toezeggingen door het college niet in stemming gebracht.

22.53 De motie over het aanstellen van een kinderburgemeester wordt alleen gesteund door de indiener: DURF.

22.51 Ook de motie 'burgerschap bij schoolkinderen' wordt aangenomen. Daarin wordt de gemeente gevraagd 'inspanningen te plegen om bijeenkomsten te organiseren, waarbij leerlingen uit groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs en leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs kennismaken met democratische besluitvorming'. Voorstemmers zijn CDA, CU, DURF, D66, GB, PvdA, KK en Fractie Smits.
 

22.47 De motie waarin het college wordt gevraagd een voorstel te doen hoe de maatschappelijke diensttijd in Katwijk ingezet kan worden, verdeelt de raad. De motie wordt aangenomen, ondanks tegenstemmen van SGP, GemeenteBelangen, HVK en VVD.

22.40 Het was een lange 1 minuut. 
 

22.37 DURF vraagt 1 minuut schorsing over de motie voor reanimatiecursussen op het voortgezet onderwijs. Rest van de raad slaat aan het tellen. 

22.20 Sonny Spek van DURF bekent vroeger kinderburgemeester te willen zijn. Zijn partij heeft een motie over een 'kinderburgemeester'. Op steun van KiesKatwijk hoeft DURF niet te rekenen. 'Kinderen moeten op tijd naar bed, bordje leegeten en met twee woorden spreken', aldus Haasnoot. 

22.13 Bij het thema Afval worden verschillende moties aangenomen. Zoals de motie om 'uitgewerkte aandacht voor het voortdurende probleem van containers die vol zitten'. Die aandacht kan zomaar van een andere aangenomen motie komen: 'onderzoek naar het toepassen van volmelders in ondergrondse containers'. De motie om de openingstijden van de Milieustraat te verruimen wordt eveneens aangenomen.

22.03 Danny van DURF schenkt een glaasje water voor me in. Top. 


 

22.01 Met een reactie van wethouder Mostert: 

22.00 Er is een schorsing van twee minuten. Op verzoek van CDA. Tijd voor een tussendoortje: 

21.57 Ja hoor, daar is 'ie! ORDER, roept Smits van Fractie Smits als het iets te rumoerig wordt. 

21.55 Het is weer tijd voor een bakkie. Met een Kattukse Knip erbij. Lekker. 

21.52 De motie van de VVD over de aanpak N206/Duinvallei wordt met grote meerderheid aangenomen. Die motie is bedoeld om 'de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de inrichting van het traject van de N206 ter hoogte van de Duinvallei, zodat dit traject aangepast wordt om de leefbaarheid met betrekking tot stikstof en geluidshinder binnen de wettelijke perken te houden en hierover terugkoppeling te geven aan de raad.' Alleen DURF stemt tegen.

21.42 De motie 'Zelfbewoningsplicht voor betaalbare nieuwbouwwoningen en behoud sociale koopwoningen Katwijk' wordt niet aangenomen, ondanks steun van meerdere partijen. De voorstemmers zijn: DURF, CDA, D66, PvdA, KK en Fractie Smits.

21.39 De motie om de 'mogelijkheden in beeld te brengen voor het creëren van tijdelijke woningen en dit in het eerste kwartaal van 2020 naar de raad terug te koppelen', wordt aangenomen door de gemeenteraad. Alleen HVK en VVD stemmen tegen.

21.35 De motie van het CDA redt het niet. Er is alleen steun van DURF en KiesKatwijk en dat is niet genoeg. 

21.28 Er staat een video online met reacties die de fractievoorzitters eind van de middag deden over de Algemene Beschouwingen!
 

21.24 Resultaat van de schorsing. CDA houdt vast aan de motie: 'richtlijnen om goed en verantwoord om te gaan met 'gewone' woningen zijn nodig om de recreatieve verhuur van 'gewone' woningen aan banden te leggen en daarmee ongewenste effecten op de Katwijkse woningmarkt in te dammen.'

21.19 Er gebeuren ook mooie dingen. 

21.16 De raadsleden lopen wat heen en weer. CDA in conclaaf met wethouder Mostert. Burgemeester staat erbij om eventueel in te grijpen. Maar dat is niet nodig. 

21.13 Schorsing! Er wordt druk overlegd hoe nu om te gaan met de motie van het CDA. Het is een interessant debat. Precies wat de raad zelf wilde. 

21.06 KiesKatwijk neemt het op voor het CDA. 'Ik maak bezwaar tegen het demoniseren van Tensen', zegt Haasnoot van KiesKatwijk. 'Het is helemaal niet leuk dat collega's trucs uithalen om hem in het moeras te krijgen.' Tensen (CDA) wijst er op, dat die toeristische verhuur een groot probleem is en dat zijn partij dat als een speerpunt in 2020 ziet. 

20.59 Wethouder Gerard Mostert haalt uit naar Tensen van het CDA. Het CDA blijft aandringen op een apart raadsvoorstel over hoe om te gaan met het toeristisch verhuren van woningen. 'Onbegrijpelijk wat het CDA nu doet. Vorige week bent u bij hamerpunt akkoord gegaan met de Woonambitie. En ik zeg net toe, dat we dat onderwerp meenemen in de woonagenda', meldt een duidelijk geïrriteerde wethouder. 

20.53 Het wordt beetje rommelig. Moties worden links en rechts aangepast. Lastig om bij te houden.  

20.52 VVD vindt het van CDA ongelooflijk linkse motie over het 'niet verhuren aan toeristen van gewone huizen'. CDA wordt beetje moe van VVD.

20.48 Daar is de koffie! Mensen van bepaalde leeftijd denken bij dat zinnetje ongetwijfeld aan de Dik-voor-mekaar show. 

20.41 De eerste twee moties worden aangenomen. Dat is in het thema Armoede. Een ruime meerderheid wil aansluiting bij de Stichting Urgente Noden. Alleen Hart Voor Katwijk (HVK) en VVD Katwijk stemmen tegen. Eenzelfde stemverhouding is er bij de motie voor het fonds Vaste Lasten Pakket. 

20.30 Sommige moties zijn ingetrokken omdat er te weinig steun voor is en/of omdat het college burgemeester en wethouders de motie ontraadt. Dat is in ieder geval met de motie over de autoloze zondag en het gratis ov voor ouderen. Bij andere moties zijn er door het college al toezeggingen gedaan, zoals bij groen rondom de afvalcontainers en het collectief opwekken van zonne-energie. 
 

20.28 Er zijn verschillende moties ingetrokken. Nr 1 over toeristenbelasting, nr. 3 over de autoloze zondag, nr. 10 realtime parkeerinformatie, nr. 13 gratis openbaar vervoer voor ouderen, nr. 26 groen rondom de afvalcontainers en nr. 28 collectief opwekken van zonne-energie. 
 

20.22 We zijn er weer. En de Algemene Beschouwingen gaat nu verder met debatten over onder meer armoede, verkeer en wonen. Iedereen lijkt weer fris en fruitig. Dus dat kan een lange avond worden. Zucht. 

18.55 Ja, we mogen even pauzeren. Om 20.15 uur gaat de vergadering verder. Iedereen gaat eten, ik ook. Dus om 20.15 uur gaat dit live-blog verder. 

18.52 Burgemeester Visser is als laatste aan het woord in deze termijn van het college. Hij ontraadt motie over de nationale vlag in de raadzaal. De vlag buiten is genoeg. 

18.47 

Wethouder Van Starkenburg vindt de motie over reanimatiecursussen op het voortgezet onderwijs overbodig, want 'we hebben aan Stichting Hartveilig gevraagd of zij dat bespreekbaar willen maken op voortgezet onderwijs'.  

18.44

Ik ben toe aan even pauze! 

18.42

Ook aan uitbreiding van openingstijden van de Milieustraat wordt gewerkt. 

18.39

Wethouder Van Starkenburg ziet de motie over 'groen bij afvalcontainers' wel zitten. 'Dat lijkt me heel prettig en goed. Dit gaan we onderzoeken', belooft zij.

18.34

Wethouder Van Starkenburg buigt zich over afval. Er gebeurt al van alles om probleem van verstopte containers aan te pakken. 

18.28 

Wethouder Nagtegaal ontraadt de motie over 1 autoloze zondag per jaar in Katwijk. Te complex en te arbeidsintensief om dat voor te bereiden. 

18.23 

Wethouder Nagtegaal kondigt ook aan, dat het Groenbeleidsplan bijna klaar is. 'We gaan een aantal scenario's aan u voorleggen. We willen met bestaande middelen het anders gaan doen.'

18.21

Wethouder Rien Nagtegaal vertelt, dat volgende maand de Brouwerstraat in Rijnsburg met de raad besproken wordt. 

18.16

Wethouder Knape vindt de motie over een Juttersmuseum 'een mooie motie'. 'We gaan als gemeente kijken wat er mogelijk is.' 

18.14

Bericht van D66

18.10

De motie over subsidie voor groene daken vindt wethouder Knape overbodig. Zoiets is al opgenomen in de Duurzaamheidsagenda. Ik voorzie wel een 'dingetje' bij die groene daken. Meeuwen! Die houden wel van een groen dak, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Dat was onder meer een reden om het platte dak te vernieuwen. 

18.06

'De Duurzaamheidsagenda is van ons allemaal', aldus wethouder Knape. 

18.04

Wethouder Jacco Knape aan het woord over aardgasvrij maken van de Hoornes. 'Ik kan me vinden in de opstelling van de PvdA: zet daar stappen in maar blijf kritisch.'

17.53

Ik zit overigens achter Sonny Spek van DURF. Als hij in beeld is, kun je net mijn laptop zien. Die met die koe erop. 
 

17.49

Over de motie over tijdelijke woningen heeft de wethouder goed nieuws: 'Daar verwacht ik begin volgend jaar nieuws over te melden.' Dat 'verwarmt mijn hart', meldt Tensen van het CDA. Ook leegstaande kantoorgebouwen worden daarbij betrokken. 

           


17.45

De wethouder ziet niet veel in doelgroepen voor de woningmarkt; hij denkt aan inkomensgroepen. Volgens KiesKatwijk hebben jongeren andere woonbehoefte en kunnen tijdelijke oplossingen gerealiseerd worden.

17.41

Wethouder Mostert: 'Volgende maand spreken we over woonagenda en laten we de 4 moties over wonen dan in samenhang bekijken.'

17.36

Wethouder Gerard Mostert: 'We willen zo snel mogelijk woningen bouwen die voldoen aan behoefte.' Voor alle doelgroepen. 
 

17.31

College gaat nadenken over maatschappelijke diensttijd en is geinteresseerd in de moties die betrekking hebben op armoedebeleid. 
 

17.30

Wethouder Van Helden: 'bezig met oplossing voor huisvesting Voedselbank.' En wethouder verwacht snel met oplossing te komen. 

17.28 

Wethouder Van Helden: 'de begroting is gezond, mede dankzij de besparingen die met u als raad hebben afgesproken.'


17.27

Door die interviews mis ik wel het saucijzenbroodje. Dan maar chocoladekruidnootjes. 

17.23

Ja, daar ben ik weer. De schorsing gebruikt om alle fractievoorzitters voor de camera van RTV Katwijk en allesoverkatwijk.nl te bevragen. Maar nu gaat het debat weer verder. Wethouder Van Helden gaat als eerste allerlei vragen beantwoorden. 

16.51

Ook Hart Voor Katwijk heeft moties, waaronder meer haast maken met verruiming openingstijden van de Milieustraat.
 

16.50

Internetverbinding lag er even uit. Moest opnieuw aanmelden bij gemeente hotspot. 
 

16.43

Compliment van Hart Voor Katwijk voor wethouder Corien van Starkenburg. Zij verdient een plakplaatje. 


 

16.39

Nog een twitter-reactie naar aanleiding van een eerder bericht in dit blog. Of is het deze blog? 


16.37

SGP op Twitter.

16.35

Dubbeldam van DURF neemt ook iets 'zelfmeegebrachtlekkers'. 
 

16.34

Reactie PvdA: gemeente is geen bedrijf, maar een dienstverlener.

16.32

Hart Voor Katwijk: gemeente moet zich zakelijker gaan gedragen. 


16.31 

Discussie over de kosten van burgerparticipatie. 

16.30

Tijd voor tweede chocolaatje. 

16.26

Burgemeester Visser kondigt de laatste spreker aan. 'En dan gaan we schorsen', klinkt het ietwat opgelucht. 

16.25

Fractie Smits heeft een cadeau voor wethouder Knape. Die pakt een flink pakket uit: Power House, oftewel Huis van de Toekomst. Bouwpakket? 


16.24

Fractie Smits dient samen met D66 een motie in over zonnepanelen op daken voor collectief gebruik. PvdA en GB steunen de motie. 

16.19
16.18

Fractie Smits pleit voor meer buurtwinkeltjes. Scheelt autogebruik en kan dienen als sociaal bindmiddel. 
 

16.15

Fractie Smits is nu aan het woord. Hierna volgt nog 1 partij: Hart Voor Katwijk. 
 

16.13

Twee moties van D66. Die partij wil groen 'plaatsen rondom de afvalcontainers'.  Met als doel de afvalcontainers te verfraaien en zwerfafval tegen te gaan. 

16.06

D66: Ambities op papier zijn geen huizen om in te wonen. Oproep van Boland: 'GA BOUWEN.' Dat kan ook in de hoogte. 

16.03

D66 aan het woord. Begint met onderwijs. Boland wijst op de Brede School in het Duyfrak die uit zijn voegen barst. 

16.02

KiesKatwijk dient, als ik het goed heb bijgehouden, de 25ste motie in. Over meer aandacht voor vergrijzing. 


 

16.00

Drie uur al aan het luisteren naar hoe de politiek het jaar 2020 ziet. En Haasnoot heeft nog halve minuut de tijd. 

15.57

KiesKatwijk is 'tamelijk positief' over aangekondigde veranderingen in de gemeentelijke organisatie. Maar over het project Locatie Valkenburg is Haasnoot minder te spreken. Met name over de rol van het Rijksvastgoedbedrijf. 

15.52

Ik word even gecorrigeerd door Spek van DURF. ZEVEN moties heeft DURF ingediend. Waarvan akte.

15.51

KiesKatwijk aan het woord. De tweet van Haasnoot dat hij nog niet wist of hij zijn Algemene Beschouwingen ging uitspreken, kunnen we vergeten. 

15.50

Zes moties van DURF, waaronder het verzoek voor een kinderburgemeester. En DURF wil de nationale vlag en de Katwijkse vlag laten 'wapperen' in de raadzaal. 

15.42

De zoektocht naar lege kantoorgebouwen is begonnen. 

15.39

'Ik word beetje boos. Alsof ik niets wil doen. We willen geen proeftuin maken van de Hoornes', is de reactie van DURF.

15.36

D66 en PvdA verwijten DURF 'selectief te shoppen' uit rapporten over het aardgasvrij maken van de Hoornes. 'U heeft blijkbaar een glazen bol waarin het project Hoornes gaat mislukken', meldt D66. 'U maakt mensen bang', vindt PvdA. DURF wil geen proef met de wijk Hoornes. 

15.32

De maatschappelijke 'dienstplicht' komt steeds dichterbij. DURF pleit daar eveneens voor, net als CDA, ChristenUnie en Fractie Smits. 

 

15.30

En voor de liefhebbers derde bakje koffie. 

15.29

Tijd voor DURF.

15.27


 

15.26

15.24

Bijna op de helft en 13 moties en 1 amendement ingediend. Daar gaat de raad vanavond besluiten over nemen. 

15.22

DURF wil weten van SGP van eigen coalitiebeleid vindt. Vroegindeweij wil daar vanavond bij debat nog wel op ingaan. 'Luister nog even', is advies van Vroegindeweij.

15.14

SGP neemt het stokje over. En sluit aan bij de Nationale Ombudsman die wil dat iedere gemeente een balie heeft waar je met allerlei vragen terechtkan. 'Is het college bereid dat advies over te nemen?', vraagt Vroegindeweij van de SGP. 

15.13

Twee moties van de PvdA, waaronder eentje over tijdelijke woningen. Die motie is mede-ondertekend door verschillende partijen. Het ingediende amendement gaat over behoud van openbaar groen. 

15.10

PvdA: 'We gaan de Hoornes aardgasvrij maken en ook andere wijken.' 

15.06

PvdA komt met het eerste amendement.

15.03

Reactie van Stegmann van de VVD: 'In niet bestaande leegstaande kantoorgebouwen kun je ook niet wonen.'


15.01

Van Tuijl van de PvdA: 'In papier kun je niet wonen en in gelul ook niet.'


14.58

PvdA komt met moties over het oprichten van een Vast Lastenpakket en Perspectieffonds om zo de armoede aan te pakken. 

14.55

Het woord is nu aan de PvdA.


14.54

Twee moties van ChristenUnie. Naast eentje over gratis openbaar vervoer voor ouderen, ook eentje voor een Katwijks Juttersmuseum.

14.52

De Vries over afvalinzameling: minder te verbranden restafval en sterk stimuleren verminderd gebruik van plastic. ' 'Wanneer gaan we spijkers met koppen slaan?'

14.47

Even wat goed nieuws van wethouder Gerard Mostert.

14.44

Betaald parkeren op zondag is bespreekbaar voor de ChristenUnie. Dat zegt De Vries naar aanleiding van vragen van andere partijen. 
 

14.40

ChristenUnie kondigt motie aan over gratis openbaar vervoer van ouderen. DURF ziet meer in gratis ov voor mensen die minder geld hebben. 
 

14.39

De algemene Beschouwingen worden gevolgd.

14.37

ChristenUnie is nu aan het woord. Met aandacht voor de maatschappelijke dienstverlening.


14.36

Collega van KatwijkActueel heeft voor mij een gevulde koek in de wacht gesleept. Waarvoor dank! 

Tweede koffieronde komt eraan. Met gevulde koeken en amandelbroodjes. 
 

14.23

 VVD dient 2 moties in. 
 

14.21

Een tweet van wethouder Van Helden.


 

14.18

Sonny Spek van DURF is gezond bezig. Hij heeft net een appeltje op en gaat dan netjes weggooien. Is er eigenlijk een groene bak in het gemeentehuis? 


14.17 

Ja hoor, het woord zondag is ook gevallen. VVD verwijst naar boodschappen doen op zondag in andere gemeenten.  

14.12

Zal KiesKatwijk de Algemene Beschouwingen gaan voorlezen? 


14.10

DURF vraagt aan de VVD alvast steun voor een motie over woonplicht. Stegmann (VVD): 'Dat geeft mij de rillingen. Woonplicht doet me denken aan de DDR.' Geen steun dus.           


14.07

Reactie van D66: 'De VVD legt een verband tussen de hoge vraag aan jeugdzorg, terwijl onze jeugd het op veel vlakken goed doet. Zou dat niet komen omdat we zo investeren in onze jeugd?' 
 

14.05

VVD wil goed kijken naar 'toegang van zorg'. 'Of we laten te veel mensen toe, of we betalen te veel aan zorg', stelt Stegmann.
 

14.01 

VVD stelt dat er meer jongeren in Katwijk gebruik maken van zorg, terwijl ze vaker werk hebben.
 

13.56

Stegmann van de VVD heeft zijn VVD-stropdas omgedaan. 

13.56

VVD Katwijk is nu aan de beurt. 
 

13.55

CDA dient in totaal 5 moties in. Na twee partijen staat de stand daarmee op 9 moties. 
 

13.51

Het tijdschema raakt wel in de war. Bijna een uur bezig en pas twee partijen zijn aan de beurt geweest. In principe heeft iedere partij acht minuten om de Algemene Beschouwingen uit te spreken. 


13.49

Burgemeester Visser krijgt van mij nu al gelijk. De Algemene Beschouwingen vind ik nu al spannender dan vorige jaren. Door alle interrupties ontstaat er levendiger debat. Krijg amper tijd om m'n kopje thee leeg te drinken. 
 

13.47

En ik heb het eerste chocolaatje achter de kiezen. 
 

13.46

Wonen zal vanmiddag een groot onderwerp zijn. CDA wil experimenteren met woonvormen, zeker voor jongeren. 


13.41

CDA verduidelijkt dat het vooral gaat om toeristisch verhuren van woningen die als tweede woning worden gekocht en daardoor niet meer beschikbaar zijn voor de eigen inwoners. En het grootste deel van het jaar leeg staan. 


13.40

KiesKatwijk is blij, dat het kwartje over toeristisch verhuur van woningen ook bij andere partijen is geland. 

13.35

CDA wil paal en perk stellen aan toeristisch verhuur van woningen. VVD wil weten waarom dat opeens niet meer mag. Het CDA stelt dat er excessen zijn en dat starters daar de dupe van worden. 13.33

CDA kondigt motie 'Stichting Urgente Noden' aan. 

13.30

Eerste ronde koffie en thee komt binnen. 

13.28 

Het aardgasvrij maken van de Hoornes zal vanmiddag wel vaker aan de orde komen. Discussie tussen CDA en DURF daarover. 

13.25

Het CDA begint als tweede aan de Algemene Beschouwingen. 

13.24

Vier moties van GB zijn nu officieel ingediend. 

13.19

En motie 3 is ook al genoemd. Over toeristenbelasting. Dat levert nog meer interrupties op. 

13.17

GB komt met motie over een autoloze zondag. Dat levert veel kritiek op van DURF, Hart Voor Katwijk (HVK) en VVD Katwijk. 'Volstrekt zinloze symboolpolitiek', vindt de VVD. GB stelt dat het gaat om 'stukje bewustwording'. 
 

13.14

VVD Katwijk vraagt GB keuzes te maken, want niet alles kan meer: groen, wonen, minder stikstof. GB erkent het maken van keuzes.

13.12

De eerste motie is aangekondigd. Over groene daken. 

13.11

En de eerste interruptie is ook al een feit. Door DURF.

13.10

Stikstof is al genoemd in de eerste bijdrage van GemeenteBelangen.
 

13.07

Lootjes trekken om te bepalen wie er als eerste zijn/haar Algemene Beschouwingen mag houden. Dat wordt Slootweg van GemeenteBelangen.

13.06 

Het gaat spannender worden, zegt burgemeester Cornelis Visser. 


13.05

We zijn begonnen!

12.45 uur 

Langzaam druppelen raadsleden de raadzaal binnen. Het kan nog een gezellig snoepfestijn worden, want zowel de media als enkele raadsleden hebben lekkers meegenomen: chocolade kruidnoten, sintchololade en drop. Komt helemaal goed vanmiddag. 

Wat vindt u?

De gemeente wil dat we meer bewegen; het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.Reageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>