Logo allesoverkatwijk.nl

Wijkraad Katwijk Zee zet zich in voor fietsparkeren en snelparkeren

Fietsen in het centrum, lekker snel een boodschap doen. Alleen overal staan fietsen geparkeerd. Het ziet er rommelig en ongezellig uit. Kinderwagens en rolstoelen kunnen er niet altijd langs en ook voor hulpdiensten is er soms niet door te komen. De Wijkraad Katwijk Zee heeft haar adviezen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders en aan de winkeliersvereniging Zeezijde bij het aanbieden van het rapport 'DNWS Kom-In-Actie-Traject'.

Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben hun krachten gebundeld. Samen schreven zij het rapport 'DNWS Kom-In-Actie-Traject'.  Een rapport waarin zij het winkelcentrum bekijken, knelpunten benoemen en aanbevelingen doen. Ook de wijkraad heeft mee mogen denken tijdens één van de bijeenkomsten. Via Facebook vroeg de Wijkraad inwoners naar hun ideeën over het fietsen en fietsparkeren.

Fietsen en fietsparkeren
Het centrum van Katwijk Zee is langgerekt. Fietsen in het centrum is daarom ook wenselijk. Het zorgt voor klandizie van de Katwijkers zelf. Maar fietsen en fietsparkeren in het centrum moeten wel passen bij de functie van het gebied.

Mogelijke oplossingen
De wijkraad is van mening dat het goed is dat er gefietst mag worden in het dorp. Alleen zou het fietsen veiliger kunnen en de fietsen beter geparkeerd. Om ideeën op te halen heeft de wijkraad gesproken met ondernemers en inwoners, mondeling en via Facebook. De wijkraad heeft nagedacht over de aspecten maatregelen, gedrag en handhaving.

Fiets te gast
De wijkraad heeft een aantal ideeën. Zo zou een fietsenstalling in een leegstaand pand een idee zijn. Maar ook op straat bijvoorbeeld naast het terras van de Hema. En subtiele verwijzingen in het straatbeeld kunnen fietsers een plek wijzen om te parkeren. Verder zou de wijkraad graag zien dat er gewerkt wordt met het concept 'Fiets te gast'. Fietsers zijn hierin ondergeschikt aan de voetgangers en moeten zich aanpassen, door bijvoorbeeld langzamer te fietsen en goed op voetgangers te letten.

Gedrag
Een goed systeem staat of valt met het gedrag van de bezoekers. Via subtiele verwijzingen in het straatbeeld worden bezoekers gestimuleerd om bepaald gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld lopers over het wandelpad, om zo het fietsen in betere banen te leiden. Dit is ook een vriendelijke manier van bezoekers benaderen. Daarbij zou een campagne kunnen helpen bezoekers te informeren over de fietsparkeer mogelijkheden en hen vragen mee te helpen aan een gezelliger centrum.

Snelparkeren
Door het afsluiten van het winkelcentrum kunnen bezoekers die slecht ter been zijn het dorp bijna niet meer bereiken. Dit betekent dat zij sociale contacten missen en dit is ook inkomstenderving voor de ondernemers. De Wijkraad vraag het college te overwegen om aan de randen van het winkelgebied snelparkeerplaatsen te creeëren, voor snel iets ophalen of iemand afzetten en wegbrengen.

Wijkraad Katwijk Zee
De Wijkraad Katwijk Zee adviseert het college gevraagd en ongevraagd. De Wijkraad Katwijk aan Zee zet zich in voor het behoud en het versterken van de identiteit van Katwijk aan Zee en het vergroten van de leefbaarheid.