Logo allesoverkatwijk.nl
Om plaats te maken voor een tijdelijke weg moeten er bomen worden gekapt.
Om plaats te maken voor een tijdelijke weg moeten er bomen worden gekapt. (Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Inwoonster Valkenburg: 'Voorkom onnodige bomenkap'

Zolang niet duidelijk is aan welke kant de tijdelijke provinciale weg N206 komt, moeten er geen bomen worden gekapt. Die dringende oproep doet de Valkenburgse Susanne Aniba in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.


De aannemer en provincie hebben vergunning om honderden bomen te kappen, onder andere voor die tijdelijke N206, die nodig is om de Tjalmaweg van twee- naar vierbaans te verbreden als onderdeel van de RijnlandRoute. Provincie en aannemer willen die tijdelijke weg ten noorden van de huidige Tjalmaweg aanleggen, langs het dorp Valkenburg. Bewoners en ondernemers zijn daar fel op tegen. Die willen die weg aan de zuidkant, waar ze geen last hebben van die tijdelijke weg.


Als die tijdelijke N206 aan de zuidkant komt, dan is kap van bomen aan de noordkant niet nodig, stelt Aniba in haar brief. Zij vraagt het college en de raad dan ook om de kapvergunningen 'te heroverwegen en in ieder geval het kappen niet uit te voeren, voordat bekend is of dit wel daadwerkelijk nodig is'. De aannemer wil namelijk op korte termijn beginnen met het kappen van de bomen.


De gemeenteraad van Katwijk vergadert vanavond vanaf 19.45 uur over de tijdelijke N206. De politieke partijen geven dan hun oordeel waar die moet komen: aan de noordkant (provincie/aannemer) of zuidkant (bewoners/ondernemers).