Vijftien jaar Buurtpreventie Frederiksoord | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Jos van Velzen van Buurtpreventie Frederiksoord.
Jos van Velzen van Buurtpreventie Frederiksoord. (Foto: Piet van Kampen)

Vijftien jaar Buurtpreventie Frederiksoord

'Wij zijn er voor de buurt'

Buurtpreventie n is een fenomeen waaraan in veel Nederlandse gemeenten wordt gedaan. In de Rijnsburgse wijk Frederiksoord nam Anneke van Klaveren samen met zes wijkbewoners, vijftien jaar geleden in samenspraak met gemeente en de politie het initiatief om voor de wijk ook een buurtpreventieteam op te richten.

Bij buurtpreventie kan de indruk wekken dat het om de veiligheid van de burgers gaat en denkt men misschien aan het actief voorkomen of daadwerkelijk wachtlopen. Dit soort calamiteiten liggen meer op het terrein van de Burgerwacht. Buurtpreventie heeft andere doelstellingen maar het constateren en het melden van criminele activiteiten past wel in het plaatje van een goede en veilige leefomgeving.

Het team Frederiksoord telt inmiddels twaalf actieve leden waar Jos van Velzen er een van is. Hij licht de doelstellingen toe en wat zoal de activiteiten van het team zijn. 'Onze doelstelling is om zorg te dragen voor een goede leefomgeving. We denken mee voor plannen binnen de wijk. Sociale controle daar doet ons team ook aan. Als wij op de hoogte zijn of worden gebracht van alleenstaande mensen, oud en jong, willen wij hen uit hun isolement halen door er een bezoekje te gaan brengen. Als er klachten binnen komen bij de politie, de gemeente of de wooncorporatie worden wij erbij betrokken tijdens besprekingen. Voorheen was dat niet zo. Burgers dachten dat als er een klacht werd ingediend er toch niets mee gedaan zou worden en namen vaak niet de moeite om deze bij de diverse instanties kenbaar te maken. Er heerste een bepaalde vorm van wantrouwen. Nu is er wel respons en het loopt lekker', stelt Van Velzen vast.

Activiteiten

Wat doet het team zoal voor de buurt? Van Velzen noemt een paar voorbeelden. 'Vaak liggen er stoeptegels los en daar wordt actie op ondernomen en hersteld. De skatebaan is opgeknapt en binnenkort komt er een jeu de boules baan vlakbij. Ook worden er bewegingstoestellen geplaatst. Wij organiseren de Burendag en helpen mee aan Street4You. Onlangs waren wij met vrijwilligers actief tijdens NL Doet. Wij hebben kaartjes bij bewoners in de bus gedaan met het verzoek om niet fout te parkeren en bij afwezigheid geen ramen open te laten staan. Tijdens de eerste kerstmarkt vorig jaar waren wij ook vertegenwoordigd. Wij hebben vaker geholpen met tuintjes opknappen tijdens zomerdagen. Buurtwhatsapp groep Frederiksoord is ook een initiatief van buurtpreventie; het aantal deelnemers loopt al in de richting van de 100. Daar waar mogelijk en nodig zijn wij er voor de buurt'. Als er klachten zijn is het wel de bedoeling dat deze in eerste instantie bij de juiste instantie zoal politie, gemeente of wooncorporatie worden gemeld. Jos: 'Als deze niet of naar tevredenheid worden behandeld kunnen de mensen bij ons terecht. Wij zijn te vinden op facebook en www.buurtpreventiefrederiksoord.nl.'

Door Piet van Kampen

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>